6. Forum Rozwoju Mazowsza - debat o smart city
Warsaw Smart City Zaproszenia

8. Forum Rozwoju Mazowsza: współpraca, rozwój i wdrażanie [zaproszenie]

25-26 października w Warszawie odbędzie się 8 edycja Forum Rozwoju Mazowsza. Choc impreza ma charakter wykraczający wyłącznie poza tematykę miejską, to w ramach regionu jest ważnym miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń również w ramach tematyki smart city. W tym roku szczególnie warto polecić takie tematy: integrowanie usług dla mieszkańców, animowanie lokalnych społeczności, startupy w mieście czy finansowanie innowacji. 

8. Forum Rozwoju Mazowsza będzie skupione wokół trzech haseł: współpracy, rozwoju i wdrażania. Będzie to kilkanaście godzin poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie poszczególnych etapów realizacji projektów, a także problemów i wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, czy też przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Uczestnicy poznają od kuchni dobre praktyki w zakresie rozwoju miast, biznesu, jak również kapitału ludzkiego i społecznego. Dowiedzą się, w jaki sposób współpracować z partnerami i wykonawcami usług, zwiększać efektywność podejmowanych działań, a także o czym trzeba pamiętać, realizując projekt z unijnym dofinansowaniem.

Program 8. Forum Rozwoju Mazowsza

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji o tegorocznej edycji na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl.

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość województwa.

O smart city podczas Forum Rozwoju Mazowsza

Projekt został zainaugurowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jesienią 2010 roku i już na stałe wpisał się w kalendarz ważniejszych wydarzeń w regionie. Uczestnicy jednomyślnie podkreślają, że Forum jest wyjątkowe, a jego unikalna formuła sprzyja nawiązywaniu współpracy i dyskusji w gronie przedstawicieli różnych środowisk, zwłaszcza administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.