Pierwsza pomoc
Aktualności Bezpieczeństwo Innowacje i biznes

Aplikacja dla ratowników PCK stworzona przez studentów Politechniki Gdańskiej

Ma usprawnić pracę w ratownictwie medycznym poprzez odejście od papierowych kart do mobilnej aplikacji. Projekt „Mobilny system wspomagania Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża” okazał się najlepszy spośród projektów grupowych realizowanych na studiach II stopnia na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Projekty grupowe to przedmiot realizowany od 14 lat w ramach programów nauczania na wszystkich kierunkach studiów II stopnia na WETI. Trzy-pięcioosobowe grupy studentów przez dwa semestry przygotowują rozwiązania rzeczywistych problemów. Część z nich powstaje na zlecenie zewnętrznych firm. Przedstawiciele biznesu podkreślają, że projekt grupowy to dla studentów sprawdzian tego, kim będą dla przemysłu, pracodawców. Kształtuje nie tylko umiejętności praktyczne, ale także równie ważne umiejętności miękkie. Najlepsze projekty grupowe mogą liczyć na nagrody pieniężne ufundowane przez dziekana WETI oraz wyróżnienia.

Zwycięski projekt dla PCK

W tym roku wyróżniono siedem spośród prawie stu zrealizowanych projektów grupowych. Wręczenia nagród dokonali dziekani na spotkaniu prowadzonym przez doc. Krzysztofa Nowickiego, w obecności czterystu osób (głównie studentów rozpoczynających studia II stopnia na WETI), w tym przedstawicieli czterech wyróżnionych firm.

Najwyżej oceniony został projekt „Mobilny system wspomagania Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża”, w ramach którego studenci Politechniki Gdańskiej opracowali aplikację, która ma zastąpić obszerne papierowe karty medycznych czynności ratunkowych, jakie ratownicy medyczni muszą wypełniać podczas każdej interwencji. System ma rozwiązywać także problem związany z przechowywaniem kart.

– Mamy aplikację mobilną, w której można wypełnić wszystkie pola, które dotychczas wypełniane były na papierowej karcie. Tak wypełniony formularz wysyłamy na serwer. Upoważniona osoba może zarządzać tymi kartami, a w razie potrzeby wydrukować – tłumaczy jedna z autorek projektu.

– W swojej pracy korzystamy już z technologii GPS. Kolejny produkt wspomagający ratownictwo jest bardzo ważnym ogniwem wspierania pracy człowieka – powiedział Wojciech Kwidziński, wiceprezes Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku, szef Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto.

„Mobilny system wspomagania Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża”

Autorzy: Marta Milewska-Mich, Natalia Madalińska, Paweł Lal, Paulina Moller, Margarita Menjega

Opiekun: dr inż. Sławomir Ambroziak

Firma: Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku

Wyróżnienia

Drugą nagrodę zdobyły dwa projekty: System wspomagający rehabilitację dzieci z zaburzeniami ruchowymi wykorzystujący sygnał EMG do sterowania grą” oraz „System zdalnego pomiaru parametrów dla jednostki pływającej klasy super-jacht”.

Wyróżnione zostały cztery projekty:

  • „Aplikacja mobilna wspomagająca terapię inteligencji emocjonalnej u dzieci z autyzmem”
  • „Programowalna listwa zasilająca”
  • „Projekt i implementacja „małego” Internetu Rzeczy”
  • „Wirtualny edukacyjny plac zabaw”

Źródło: Politechnika Gdańska
Fot. Pixabay