Smart City Expo World Congress Barcelona 2018
Bezpieczeństwo Blog Infrastruktura Przestrzeń Technologie Wywiady

Andrea Sorri z Axis Communications: Inteligentne miasto zaczyna się od kamer

Podczas pobytu na Smart City Expo World Congress spotkałem się na krótką rozmowę z Andreą Sorrim, dyrektorem ds. rozwoju biznesu w Axis Communications. Odpowiada on za rozwój kluczowych rynków, w tym infrastrukturę krytyczną oraz monitoring miast. Na blogu Axis możecie przeczytać wiele artykułów jego autorstwa, w których porusza tematykę inteligentnych miast.


Bartosz Dominiak /Smart City Blog/: Jak definiujecie inteligentne miasto w Axis Communications? Jakie są główne cechy miasta, które wkrótce stanie się inteligentnym miastem?

Andrea Sorri, Axis CommunicationsAndrea Sorri /Axis Communications/:Inteligentne miasto jest w dużej mierze napędzane technologiami. W tym kontekście spotykamy się z takimi pojęciami jak cyfryzacja, Internet Rzeczy, inteligentne technologie, big data, open data, itd. Dla nas, jako firmy technologicznej, naturalne jest poszukiwanie rozwoju właśnie w tym zakresie. Dostrzegamy, że monitoring wizyjny dla miast jest swoistym paradygmatem.

Monitoring wizyjny obejmuje czujniki, infrastrukturę, dane, które mogą być  zastosowane w różnych obszarach. Mogę wskazać ponad 150 różnych sposobów wdrożenia  monitoringu w mieście.

To, co ostatnio zauważam, to odchodzenie od perspektywy technologicznej i stawianie mieszkańców oraz ich potrzeb w centrum zainteresowania. Dla nas oznacza to rozwiązywanie najważniejszych problemów aglomeracji miejskich. Dlatego chcemy zrozumieć, jakie są główne wyzwania stojące przed miastem i jego mieszkańcami, aby dostarczyć optymalne rozwiązania.

Filozofia Axis Communications skupia się na trzech priorytetowych wyzwaniach: bezpieczeństwie publicznym, które stanowi podwaliny inteligentnego miasta, ruchu ulicznym i parkowaniu oraz monitoringu stanu środowiska. Spośród wielu obszarów funkcjonowania inteligentnych miast te są dla nas najważniejsze.

Firma Axis jest obecna w prawie 180 krajach na świecie. Macie ogromne doświadczenie we współpracy z miastami w różnych obszarach kulturowych, w rozmaitych warunkach geograficznych, w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Co łączy współczesne miasta, a co dzieli?

W różnych obszarach możemy łatwo dostrzec różnice pomiędzy rynkami wschodzącymi i dojrzałymi, pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Wschodniej. Ale w przypadku inteligentnych miast jest inaczej – tu najważniejsze jest lokalne podejście.

W różnych państwach na całym świecie można wskazać miasta, które przejęły inicjatywę. Tym, co je łączy, nie jest bliskość geograficzna, lecz gotowość oraz umiejętność stworzenia i realizacji programu budowy smart city. A także grupa ludzi z wizją i strategią, którzy z sukcesem wdrażają plan. Jednak od strony organizacyjnej nie ma jednego modelu inteligentnego miasta w rozumieniu pewnego gotowego schematu, który można skopiować i wkleić u siebie. Chodzi bardziej o zdolność miasta do podejmowania inwestycji w pożądanym kierunku.

Z kolei z perspektywy technologicznej tym, co łączy miasta realizujące strategie smart city, jest pojęcie connectivity. Jest to obszar, który pozwala na wykorzystanie czujników. Miasta, które zainwestowały w connectivity, są dziś na uprzywilejowanej pozycji.

Axis Communications, Smart City Expo World Congress 2018, Barcelona
Wspomniał Pan, że bezpieczeństwo publiczne jest jednym z trzech najważniejszych obszarów inteligentnego miasta. W jaki sposób Axis przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w miastach?

Naszym zadaniem jest udoskonalanie kamer oraz oprogramowania, również we współpracy z naszymi zewnętrznymi partnerami, tak aby zapewnić wszechstronne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w codziennym życiu mieszkańców. Umożliwiamy skuteczniejsze egzekwowanie prawa poprzez zabezpieczanie lokalizacji o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa i ochronę miejsc licznie odwiedzanych przez mieszkańców lub w inny sposób narażonych na zagrożenia.

Rozwiązaniem problemu efektywnego egzekwowania przepisów prawa, w szczególności szybkiego reagowania, jest dostarczana przez nas technologia.

Które produkty i rozwiązania Axis mogą być tu szczególnie pomocne? W jaki sposób?

Wszystko zaczyna się od kamer, ponieważ przynoszą one korzyści w formie wizualnej weryfikacji zdarzenia. Za każdym razem, gdy do centrum zarządzania kryzysowego dociera sygnał i istnieje możliwość weryfikacji zdarzenia na kamerze, można podjąć właściwą reakcję. To jest korzyść uzyskiwana w czasie rzeczywistym. Drugim atutem jest możliwość wykorzystania obrazu w pracy dochodzeniowej policji i straży miejskiej. W przypadku przestępstwa nagranie wideo jest najważniejszym materiałem dowodowym.

W każdym mieście znajdują się obszary o znaczeniu krytycznym, gdzie instaluje się kamery często wyposażone w oprogramowanie analityczne dedykowane specyfice danego miejsca. W miejscach odwiedzanych przez dużą liczbę osób warto wdrożyć analitykę, która pomaga operatorom wychwycić wrażliwe sytuacje.  Przykładowo można zainstalować oprogramowanie, wykrywające sytuacje, w których dynamika tłumu jest niezgodna z założonymi wzorcami lub niezgodna z wcześniejszymi zachowaniami.

W centrach niektórych miast tłok jest naturalnym elementem krajobrazu. Natężenie ruchu może mieć różną dynamikę w zależności od dnia, od trwających zdarzeń, w tym pokojowych demonstracji. Możemy np. wykorzystać mikrofony do monitoringu dźwięku. Jeśli zostanie odnotowany jakiś dźwięk odbiegajacy od normy, to w połączeniu z informacją o tłumie, fakt ten powinien przyciągnąć uwagę operatora. Kombinacja danych z różnych źródeł jest tym, nad czym powinniśmy pracować.

Axis Communications, Smart City Expo World Congress 2018, Barcelona
Czy tego typu oprogramowanie wykorzystuje sztuczną inteligencję?

Sztuczna inteligencja jest częścią rozwiązań przygotowywanych przez naszych partnerów technologicznych. Umożliwia ona wykorzystanie technologii w specyficznych zastosowaniach. Chodzi tu przede wszystkim o wyszukiwanie anomalii. Aby oprogramowanie było zdolne do wykrycia anomalii, musi ono zostać „wyszkolone”, a do tego potrzeba uczenia maszynowego. Czasami jednak zrozumienie anomalii lub sytuacji alarmowej nie jest związane z analityką, ale z łączeniem informacji z różnych źródeł. Dlatego Internet Rzeczy i big data są podstawą tych rozwiązań.

Kolejny temat, o który chciałbym zapytać, to zarządzanie miastem. Dziś miasta to niezwykle skomplikowane organizmy, systemy systemów, z coraz większą liczbą danych i wciąż rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców co do jakości usług miejskich. W jaki sposób Axis pomaga zdobyć wysokiej jakości dane, aby następnie skutecznie wykorzystać je w podejmowaniu najlepszych decyzji?

W miastach mamy do czynienia z wieloma interesariuszami. W naszym przypadku są to służby pilnujące przestrzegania prawa, urzędników miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, urzędników odpowiedzialnych za transport, agencje zajmujące się ochroną środowiska, urzędników odpowiedzialnych za innowacje i nowe usługi, informatyków. Czasami ze sobą współpracują, czasami pracują tylko w swoich silosach. Naszym zadaniem jest dialog ludźmi, którzy mają różne cele, ale którzy muszą wymieniać się informacjami.

Nasze podejście zazwyczaj polega na wdrożeniu jednego działania, a następnie, wykorzystując nasze case study i osiągniecia z nim związane, tłumaczymy korzyści miasta związane z dzielenia się tymi informacjami z jednego konkretnego systemu z innymi interesariuszami.

Na początku używanie kamer w mieście służyło kontroli danego obszaru. Miasta umieszczały kamery po to, aby móc obserwować konkretne miejsce i podejmować szybkie interwencje. Następnie pojawiły się kamery na ulicach, aby monitorować ruch uliczny w kontekście zdarzeń drogowych. Narzędzie jest to samo. Kamery mogą być umieszczane blisko rzek, co może być związane z powodziami i dotyczy nie tylko kwestii bezpieczeństwa, ale również ochrony środowiska. Pojawiają się w tym miejscu kolejni interesariusze.

Pokazujemy naszym klientom, że warto zacząć od czegoś małego, a następnie to rozbudowywać i dodawać nowe usługi.

Axis Communications, Smart City Expo World Congress 2018, Barcelona

W jakich obszarach jesteście w stanie najskuteczniej wspierać władze publiczne w zarządzaniu miastami?

Większość miast postrzega nas jako producenta kamer lub dostawcę oprogramowania do monitoringu miast. Naszym kolejnym krokiem, a zarazem tym, co nas przyciągnęło na Smart City Expo World Congress, jest chęć rozszerzenia naszej współpracy w zakresie mobilności i ochrony środowiska. Mamy sporo wdrożeń, przede wszystkim dla służb zajmujących się pilnowaniem przestrzegania prawa oraz władz miejskich. Zazwyczaj mamy dobre relacje z miastami średniej wielkości, od pół miliona do miliona mieszkańców. Rozwijają się bardziej dynamicznie niż większe metropolie. Mają one też mniejsze urzędy z mniejszą liczbą interesariuszy. W tych właśnie miastach naszymi klientami są podmioty zajmujące się bezpieczeństwem lub po prostu władze miejskie. Obecnie chcemy poszerzyć naszą sieć o klientów z obszarów, w których do tej pory nie byliśmy dobrze rozpoznawalni.

Drony to technologia, która jest już dość rozpowszechniona w miastach. Co w tym zakresie przygotowało Axis dla swoich klientów?

Dostrzegamy rosnącą popularność dronów. Jako firma zajmująca się bezpieczeństwem koncentrujemy się na związanych z tym zagrożeniach. Naszym celem jest wsparcie osób zajmujących się bezpieczeństwem w wykrywaniu czy niepożądany dron zbliża się do stref chronionych, np. stadionów, centrów kongresowych, miejsc koncertów czy więzień ośrodków penitencjarnych. Oczekiwanie rozwiązania tego problemu przyszło z rynku, od naszych klientów, którzy dostrzegli problemy z nieautoryzowanymi lotami. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie przygotowaliśmy rozwiązanie wykrywające drony zbliżające się do zastrzeżonej strefy i śledzące ich drogę poruszania się.

W przyszłości być może drony będą znajdowały zastosowanie podczas akcji ratunkowych, np. w celu dostarczenia aktualnego obrazu obszarów dotkniętych katastrofą. Jak na razie wspieramy operatorów bezpieczeństwa w zabezpieczaniu się przed niepożądanymi dronami.

Na koniec chcę zapytać o miasto inteligentne, w którym chciałby Pan zamieszkać?

Nie jestem w stanie wskazać jednego konkretnego miasta. Dla mnie i mojej rodziny liczy się poczucie bezpieczeństwa i możliwość unikania korków w codziennych podróżach.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Fot. Axis Communications