City Parking Group
Blog Innowacje i biznes Mobilność Przestrzeń Technologie Wywiady

Witold Müllauer z City Parking Group: aplikacje powinny wskazywać najbliższe wolne miejsca parkingowe [wywiad]

– Podstawą organizacji parkowania w mieście jest dobrze funkcjonująca Strefa Płatnego Parkowania. Na ten moment jest to jedyna skuteczna metoda wymuszenia tzw. rotacji pojazdów, czyli skrócenia czasu parkowania do minimum. Niestety strefy płatnego parkowania w średnich i dużych polskich miastach nie funkcjonują zbyt dobrze – mówi Witold Müllauer, dyrektor ds. rozwoju w City Parking Group S.A. Spółka zaprezentuje swoje pomysły na parkowanie w miastach podczas Smart City Forum, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie. 

VI Smart City Forum20 i 21 września odbędzie się VI edycja Smart City Forum. Celem konferencji jest nie tylko wymiana i poszukiwanie rozwiązań dążących do unowocześnienia infrastruktury polskich miast, ale również poprawy jakości życia jego mieszkańców. Smart City Forum poświęcone jest koncepcji rozwoju innowacyjnych miast. To inicjatywa tworzona przy wsparciu czołowych przedstawicieli administracji publicznej i biznesuwięcej o wydarzeniu.

 

Wywiad z Witoldem Müllauer, dyrektorem ds. rozwoju w City Parking Group S.A.

Chodząc po ulicach Warszawy często zastanawiam się, jak dobrze zorganizować parkowanie w polskim średnim lub dużym mieście. Jest to w ogóle możliwe?

Tak, jest to możliwe, choć bardzo trudne i niestety jeszcze w żadnym polskim mieście nie udało się tego w pełni zrealizować. Podstawą organizacji parkowania w mieście jest dobrze funkcjonująca Strefa Płatnego Parkowania. Na ten moment jest to jedyna skuteczna metoda wymuszenia tzw. rotacji pojazdów, czyli skrócenia czasu parkowania do minimum. Niestety strefy płatnego parkowania w średnich i dużych polskich miastach nie funkcjonują zbyt dobrze.

City Parking Group S.A. specjalizuje się m.in. w tworzeniu stref płatnego parkowania (SPP) w miastach. Jakie cechy musi mieć dobra SPP, aby łączyć – często sprzeczne – interesy kierowców, pieszych i włodarzy miast?

Po pierwsze musi być dobrze zaprojektowana, czyli obejmować obszar, który wymaga wymuszenia rotacji pojazdów nie tylko przed wprowadzeniem strefy, lecz również po jej wprowadzaniu. Trzeba przewidzieć zmianę zachowań kierowców, która zawsze następuje w momencie wprowadzenia opłat za parkowanie.

Zarówno zarządcy dróg, jak i kierowcy oczekują, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania umożliwi bezproblemowe znalezienie wolnego miejsca postojowego. Niestety w praktyce okazuje się, że maksymalna stawka za pierwszą godzinę parkowania w SPP, ograniczona ustawowo do 3,00 zł, jest zbyt niska i nie mobilizuje kierowców do jak najkrótszego parkowania. Drugim problemem są wydawane praktycznie w każdym mieście abonamenty, uprawniające do parkowania bez ograniczenia czasowego. Oczywiście nie mam na myśli abonamentów dla mieszkańców, lecz ogólnodostępne i specjalne nabywane ze zniżką, przewidziane dla różnych grup kierowców. Takie abonamenty zaprzeczają idei strefy, którą wprowadza się przecież w celu wymuszenia rotacji. Ci kierowcy powinni parkować w parkingach wielopoziomowych, poza pasem drogowym, lecz ich budowa jest dla inwestorów nieopłacalna, ze względu na zbyt niskie opłaty w SPP.

Na szczeblu rządowym trwa dyskusja o uwolnieniu cen parkowania, a przynajmniej umożliwieniu samorządom podniesienia stawek za parkowanie. Czy efektem takiej zmiany będzie budowa  parkingów wielopoziomowych w partnerstwie publiczno-prywatnym i ograniczenie parkowania na powierzchni?

City Parking GroupOczywiście, że tak. Zarządcy dróg, inwestorzy i inżynierowie ruchu czekają na tę zmianę. Specjalnie wymieniłem tą ostatnią grupę, gdyż bardzo często zapomina się, że parkowanie to bardzo ważny element inżynierii ruchu. Kierowca poszukujący wolnego miejsca postojowego porusza się wolno, a co za tym idzie spowalnia ruch pozostałych pojazdów, również komunikacji zbiorowej.

Aktualnie obowiązujące stawki za parkowanie w SPP są zbyt niskie by budowanie parkingów było dla partnerów prywatnych opłacalne. Opłata za parkowanie w parkingu wielopoziomowym powinna być niższa niż na ulicy, czyli na dzień dzisiejszy poniżej 3,00 zł. Od tego trzeba odprowadzić podatek VAT, czyli pozostaje w zaokrągleniu 2,00 zł. Wybudowanie 1 miejsca parkingowego w parkingu wielopoziomowym to koszt ponad 30.000 zł. Do tego należy uwzględnić bieżące koszty utrzymania, takie jak personel, energia elektryczna, sprzątanie, konserwacja etc. Końcowy rachunek ekonomiczny na ten moment jest niestety niekorzystny. Podniesienie stawek za parkowanie na wybranych obszarach stref płatnego parkowania umożliwi budowę parkingów wielopoziomowych, co z kolei spowoduje większą dostępność wolnych miejsc postojowych.

Nowe technologie ułatwiają nam życie w wielu sytuacjach. Każdy ma przy sobie smartfon. Czy aplikacje to ważny element parkowania w miastach? Tylko płatności czy już też geolokalizacja najbliższych wolnych miejsc parkingowych?

Sama aplikacja niestety nic nam nie da. Oczywiście aplikacje umożliwiające wnoszenie opłat za parkowanie są bardzo pomocne, ale rzeczywiście powinny one nam wskazać gdzie znajduje się najbliższe wolne miejsce parkingowe. Tak działa stworzona przez City Parking Group aplikacja CityParkApp. Niestety problem stanowi pozyskanie informacji o tym, że dane miejsce postojowe jest wolne. Na szczęście coraz więcej miast decyduje się na wprowadzenie systemów informacji o zajętości miejsc postojowych. Takie systemy wdrożyliśmy już w kilku miastach w Polsce. Bazują one głownie na czujnikach montowanych w podłożu lub na kamerach i metodzie videodetekcji. Informacja o zajętości miejsc parkingowych trafia nie tylko do aplikacji mobilnej, lecz również na tablice zmiennej treści, usytuowane na ulicach miast.

Czy stosowanie nowych technologii w systemach parkowania może być również pomocne dla decydentów miejskich? W jaki sposób?

City Parking GroupPrzykładem może być nasz produkt IPS Intelligent Parking System. W jego skład wchodzą nie tylko wspomniane już wcześniej czujniki, kamery i aplikacja, lecz przede wszystkim oprogramowanie nadrzędne, które umożliwi zebranie informacji ze wszystkich miejsc parkingowych podpiętych do systemu. Zarówno tych zlokalizowanych na ulicach, jak i w wszelkiego rodzaju parkingach off-street, wielopoziomowych i powierzchniowych. System nasz otwarty będzie dla każdego, kto dysponuje miejscami parkingowymi i chciałby, aby kierowcy byli na nie naprowadzani. Jeżeli chodzi o parkingi poza SPP przewidujemy również możliwość rezerwacji miejsca postojowego.

Korzyści dla miasta wynikające z takiego rozwiązania są przynajmniej dwojakie. Po pierwsze ogromna ilość danych statystycznych o zapotrzebowaniu na miejsca parkingowe w poszczególnych dzielnicach, o długości parkowania, czasie parkowania, godzinach rozpoczęcia i zakończenia, co z kolei przekłada się na zwiększenie natężenia ruchu.

Po drugie bardzo znaczące usprawnienie ruchu poprzez zminimalizowanie ilości kierowców poszukujących wolnych miejsc parkingowych, co przecież oznacza ograniczenie hałasu i emisji spalin, czyli zadowolenie mieszkańców i kierowców.

Dziękuję za rozmowę.