Seniorzy
Aktualności Bezpieczeństwo Smart Citizen Technologie

Częstochowa wdraża usługi teleopiekuńcze

W Częstochowie rozpoczyna się realizacja projektu skierowanego do seniorów wymagających całodobowego wsparciaDzięki specjalnym urządzeniom będą mogli w każdej chwili wezwać pomoc, a w razie potrzeby porozmawiać z teleopiekunem. Projekt „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” jest wspólnym przedsięwzięciem Częstochowy, stowarzyszeniem „EBI Association” oraz spółki Opieka Nova. 

Usługi teleopiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania 200 nie w pełni samodzielnym częstochowianom, których aktywność jest ograniczona do własnego domu – ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia. Uczestnicy projektu otrzymają bransoletki lub wisiorki, wyposażone w sprzęt elektroniczny pozwalający na 24-godzinny kontakt z Centrum Alarmowym. Jego pracownicy pomogą w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, ale także w chwilach podwyższonego stresu, lęku czy samotności.

– Ten projekt ma pomóc tym częstochowskim seniorom, którzy z przyczyn losowych, niepełnosprawności, choroby nie mogą już być tak aktywni jak wcześniej – mówił podczas dzisiejszej konferencji inaugurującej projekt prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Wierzę, że to wsparcie się przyda, że seniorzy poczują się bezpieczniej, że nie pozostaną sami. Niech ten projekt będzie drobnym wyrazem naszej wdzięczności wobec ludzi, którzy często długie lata pracowali na rzecz Częstochowy, budowali ją, będąc jednocześnie oparciem dla swoich rodzin i przyjaciół.

Projekt częstochowski w szczegółach

Celem projektu jest wdrożenie usług teleopiekuńczych w miejscu zamieszkania. Teleopieka to usługa opiekuńcza łącząca nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, która ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów we własnym domu. Zastosowane wsparcie łączy nowoczesne technologie z profesjonalnymi usługami społecznymi i aktywizacją lokalnych sieci pomocowych.

Grupą docelową jest 200 mieszkańców Częstochowy w podeszłymi wieku (60+) niesamodzielnych w minimum 1 zakresie tj. niepełnosprawnych i/lub osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do takich świadczeń. Beneficjenci otrzymają urządzenie teleinformatyczne pozwalające na 24 godzinny kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego, którzy to pomagają podopiecznemu w przypadkach zaistnienia zagrożenia dla jego życia i zdrowia oraz w przypadkach podwyższonego stresu, lęku i samotności. Teleopiekun analizuje sytuację, wspiera psychicznie podopiecznego i kontaktuje się automatycznie ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego lub pielęgniarką)

Projekt będzie realizowany do końca maja 2019 roku. Jego wartość to prawie 1,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi blisko 1,3 mln zł.

Do końca lipca trwa rekrutacja uczestników projektu. Szczegóły na stronie częstochowskiego ratusza.

Jak działają usługi teleopiekuńcze?

  1. Podopieczny w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub szyi w formie wisiorka. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu montujemy wysokiej klasy nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu.
  2. Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Śląskim Centrum Alarmowym czekają na wezwania wykwalifikowani opiekunowie i asystenci senioralni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog.
  3. Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik Centrum, ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.
  4. Jeśli w domu zamontowany jest zamek szyfrowany do drzwi, w razie wezwania teleopiekun podaje pierwszej przybyłej osobie szyfr, by mogła otworzyć drzwi bez niepotrzebnych szkód. Sugerowane jest także przekazanie kluczy do mieszkania osobom z Sieci Pomocowej.

Źródło: Biuro Prasowe UM Częstochowy