Konferencja DiverCITY3 - Festiwal Miast
Idea smart city Zaproszenia

DiverCITY3, czyli poszukiwanie pomysłu na miasto [zaproszenie]

W dniach 3-4 października we Wrocławiu odbędzie się konferencja DiverCITY3 – Festiwal Miast.To trzecia edycja imprezy organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Rejestracja uczestników tylko do 20 września.

W pierwszej edycji DiverCITY dyskutowano o „mieście dla wszystkich” i „mikrozmianach”. Rok temu o angażowaniu podmiotów prywatnych w finansowanie działań rewitalizacyjnych i zachęcaniu lokalnej społeczności do aktywności na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest „pomysł na miasto”, czyli jak wyobrażamy sobie miasto dzisiaj i w przyszłości, jakie mamy oczekiwania wobec życia w mieście, jakimi środkami możemy te oczekiwania realizować.

W programie konferencji zaplanowano następujące panele tematyczne:

  • Miasto mieszkańców – kluczowe zagadnienia to: partycypacja, projekty wspólne, inicjatywy oddolne, aktywność mieszkańców, NGO, konsultacje
  • Przyjazna przestrzeń – kluczowe zagadnienia to: place i ulice miasta, sztuka w przestrzeni, podwórka, zieleń, projekty wspólne, parklety, parki kieszonkowe, instalacje tymczasowe
  • Ruch w mieście – kluczowe zagadnienia to: komunikacja publiczna, rowery, piesi w mieście, wyciszanie ruchu, woonerf, shared space
  • Zielone miasto – kluczowe zagadnienia to: woda, powietrze, transport, zieleń, parki kieszonkowe, inicjatywy oddolne, ogród społeczny

Drugiego dnia wydarzenia zaplanowano dla uczestników wycieczki studyjne – opcjonalnie do wyboru:

  • Rewitalizacja Nadodrza
  • Wrocław – rowerem przez miasto
  • Sztuka w przestrzeni Wrocławia
  • Trzebnica – pomysł na małe miasto

Rejestracja internetowa do udziału w konferencji jest możliwa tylko do 20 września.

Konferencja odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowa 1.