Czy miasta mogą być smart? I Cykl: "Miasto Mówi"
Idea smart city Zaproszenia

Dyskusja w Gdańsku: Czy miasta mogą być smart?

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (FRAG) zapraszamy na spotkanie z cyklu „Miasto mówi”. W temat smart city uczestników wprowadzi dr Aleksander Orłowski.

Dziś każdy produkt zawierający w nazwie „smart” jest średnio 42% droższy od produktu bez tego słowa, czy działa to także w odniesieniu do miast? Czym są zatem miasta typu smart, jak jesteśmy w stanie określić czy miasto jest smart oraz czy smart to tylko technologia i jak oceniać czy wprowadzane rozwiązania będą korzystne dla mieszkańców, najlepiej przed ich wprowadzeniem.
Autor przez ostatnie 9 miesięcy prowadził badania w polskich urzędach miejskich rozmawiając m.in. z prezydentami miast, dyrektorami departamentów odpowiedzialnych za smart cities, a także przedstawicielami biznesu zainteresowanego wdrażaniem tej koncepcji.

Dr inż. Aleksander Orłowski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, v-ce prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Zawodowo zajmuje się badaniem i rozwojem koncepcji Smart Cities, współautor (2016-2017) badań dziesięciu czołowych polskich urzędów miejskich. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców 2016-19), odbywał staże naukowe m.in. w University of Newcastle Australia, Lebniz University Hannover, Visual Interaction&Communication Technologies VicomTECH San Sebastian. Członek zespołów przygotowujących m.in. projekt Inteligentnej Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego: Smart Port&City.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca (środa) o godz. 18.00 w siedzibie FRAG przy ul. Ogarnej 118.

Źródło: www.facebook.com / FRAG