„Smart City – założenia i perspektywy”, Kraków, 2017
Idea smart city Patronaty Relacje

Dyskusje o smart city w Krakowie [RELACJA]

Tekst: Monika Wądrzyk (wpis gościnny)

9 listopada odbyła się w Krakowie XIII edycja Kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, środowiska naukowego, środowiska startupowego, organizacji pozarządowych oraz biznesu związanego z rozwojem nowoczesnych technologii.

„Smart City – założenia i perspektywy”, Kraków, 2017Organizowane od kilku lat spotkania to niezależne forum wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju smart cities. Z roku na rok spotkania mają coraz bardziej praktyczny wymiar. Motywem przewodnim ostatniego krakowskiego spotkania było społeczne podejście w rozwoju inteligentnych miast. Jak zaznaczył otwierający kongres Rafał Kulczycki – dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta UM Kraków, o rozwoju smart city możemy mówić w sytuacji, kiedy mamy też tzw. „smart” obywateli. Przedstawił promowane w Krakowie rozwiązania, które opierają się m.in. na inteligentnym zarządzaniu. Podkreślił, że w tej materii najłatwiej jest zacząć od siebie, czyli od samorządu. Zaznaczył, że w Krakowie powraca się do idei wielkich projektów strategicznych, które będą sprzyjały inteligentnemu rozwojowi miasta. Tu za przykład podał „Strategię rozwoju Krakowa 2030”.

W ramach kongresu odbyły się trzy panele dyskusyjne poświęcone: możliwościom rozwoju polskich miasta i regionów z uwzględnieniem roli inicjatyw i zaangażowania społecznego, efektywnemu wykorzystania energii w aglomeracjach miejskich oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi poprzez wykorzystanie inteligentnej infrastruktury miast oraz dzięki ekologicznemu i zrównoważonemu transportowi.

Paneliści podkreślali rolę mieszkańców miast

„Smart City – założenia i perspektywy”, Kraków, 2017Prelegenci podkreślali znaczenie świadomego udziału mieszkańców w rozwoju inteligentnych miast. Dariusz Szwed – doradca prezydenta Słupska ds. zagranicznych wskazał, że największym kapitałem miasta są jego mieszkańcy. Mówił m.in. o co-goverment, czyli idei współrządzenia miastem wraz z mieszkańcami. Zdaniem Anny Dworakowskiej z Krakowskiego Alarmu Smogowego mieszkańcy chcą teraz współdecydować o swoim mieście. Z kolei Angelika Jarosławska – koordynator programu Polska 3.0 podkreśliła, że nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju bez zrównoważonego społeczeństwa.

Według Daniela Larssona z Ambasady Szwecji  inteligentne miasto stwarza mieszkańcom możliwość podejmowania zrównoważonych decyzji. Jednak sama infrastruktura IT, inteligentny system zarządzania nie stworzą smart city, ponieważ to mieszkańcy powinni zacząć używać tych narzędzi, by zmienić swoją mentalność. Podał przykład Szwecji, w której 40 lat temu podjęto się pracy u podstaw, by zmieniać postawy mieszkańców, np. by segregowali odpady, czy nie podróżowali samochodem w pojedynkę. Przedstawił również szwedzkie rozwiązania dotyczące segregowania odpadów, które następnie wykorzystywane są do produkcji energii.

Według Jadwigi Skobackiej z Urzędu Miasta Kielce inteligentne miasto działa na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców, podnoszenia jakości usług, ale z poszanowaniem przyszłych pokoleń. W Kielcach o realizacji projektów na terenie miasta decydują mieszkańcy za pośrednictwem systemu ankiet, w którym oceniają proponowane projekty.

„Smart City – założenia i perspektywy”, Kraków, 2017Omawiając kwestie rozwoju smart city prelegenci zwrócili również uwagę na promowanie ekomobilności, czyli ograniczenia ruchu samochodów osobowych w miastach, poprzez przekonywania młodych ludzi do niekorzystania z samochodu, zmianę zachowań komunikacyjnych. Jak podkreślił Łukasz Franek z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ograniczenie ruchu samochodów w miastach jest podstawowym działaniem, a maja się do niego przyczynić, m.in. wysokie opłaty parkingowe w centrach miast, likwidowanie miejsc parkingowych.

Do rozwoju inteligentnych miast przyczyniają się także nowoczesne technologie. Przedstawiciele biznesu zaprezentowali najnowsze rozwiązania z zakresu transportu niskoemisyjnego, systemów monitoringu, redukowania kosztów energii poprzez wykorzystanie oświetlenia ledowego.

Warto podkreślić, że Ogólnopolski Kongres Smart City jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce o charakterze cyklicznym i regionalnym. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do poznania nowych trendów, pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu smart cities. W tym roku edycje Kongresu miały również miejsce w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

Organizatorem konferencji był Success Point.

Smart City Blog był patronem medialnym wydarzenia.

Tekst: Monika Wądrzyk (wpis gościnny)
Fot. Success Point