Ekologia Przestrzeń Zaproszenia

Konferencja PLGBC. Dzień Ziemi z zielonym budownictwem [zaproszenie]

20 kwietnia br. we Wrocławiu odbędzie się 10. edycja konferencji Dzień Ziemi z zielonym budownictwem pod hasłem „Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast”. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem i stanowi platformę komunikacji doświadczeń i opinii ekspertów propagujących zrównoważony rozwój miast, skupionych wokół środowiska gospodarczego, naukowego oraz społecznego w Polsce.  Głównym zagadnieniem tegorocznego spotkania będzie zielona rewitalizacja postrzegana jako sposób na zrównoważony rozwój miast i polepszanie się jakości życia, a także przyciągnięcie inwestorów. Podejmowane będą tematy związane z perspektywą miast przyszłości, w których zrewitalizowana przestrzeń miejska jest atrakcyjna, funkcjonalna i wychodząca naprzeciw użytkownikowi. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, jaki udział w rewitalizacji miast będzie miało zielone budownictwo w wymiarze publicznym i prywatnym.

W programie m.in.:

  • prezentacja raportu Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – raport 2018
  • case studies: „Potencjał inwestycyjny zurbanizowanych stref biologicznie czynnych”, „Rozwiązania i nowe technologie w budownictwie”, “Droga do zielonej rewitalizacji – finansowanie i wsparcie”
  • panele dyskusyjne: „Nowe koncepcje urbanistyczne”, „Architekt w wielkim mieście”

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia w godz. 10.00-16.00. Udział w konferencji bezpłatny. Więcej informacji na stronie PLGBC.

Konferencji towarzyszy krótkie szkolenie „Prawidłowa komunikacja między uczestnikami procesu budowlanego”. Udział w szkoleniu odpłatny.

Fot. Pixabay