e-GIO – OTWARTE DANE GDYŃSKIEJ OŚWIATY
Aktualności Innowacje i biznes Smart Citizen Technologie

e-GIO: otwarte dane gdyńskiej oświaty

Gdyński portal edukacyjny e-GIO to innowacyjny system stworzony z myślą o potrzebach osób związanych z gdyńską oświatą, dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. To portal informacyjny oparty na otwartych danych oświatowych i automatycznie wyliczanych wskaźnikach, dzięki którym na różnych poziomach dostępności otwierany jest dostęp do danych zebranych z kilkuset różnych baz danych, przetworzonych dla potrzeb różnych osób i stanowisk.

Narzędzie umożliwia stały dostęp do danych liczbowych, wykresów, analiz oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania gdyńskich szkół na przestrzeni kilku lat. Podstawą działalności portalu jest otwieranie danych, przetwarzanie ich i udostępnianie w sposób rzetelny i przejrzysty.

System wizualizuje szereg wskaźników z różnych aspektów życia szkół. Począwszy od kwestii technicznych, poprzez kwestie związane ze sprawami kadrowymi i zatrudnieniem w szkołach, skończywszy na zmianowości, frekwencji oraz zaangażowania uczniów w projekty międzynarodowe. Wskaźniki aktualizowane są w cyklu rocznym, miesięcznym, dziennym jak i godzinnym. Jest to kompletne narzędzie dające rzeczywisty obraz każdej gdyńskiej szkoły.

Gdyński system oświatowy jest uznawany za jeden z najlepszych w Polsce, co potwierdzają corocznie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz indywidualne sukcesy uczniów na arenie krajowej i międzynarodowej. Każdy uczeń wymaga indywidualnego podejścia nauczyciela, którzy swoim zaangażowaniem tworzą niezwykle sprawną strukturę edukacyjną gwarantującą tak dobre efekty na tle całego kraju. Nauczyciele tworzą lokalne społeczności i każdej z placówek nadają swój indywidualny charakter, co powoduje, że każda szkoła w Gdyni specjalizuje się w różnych obszarach i odróżnia od innych placówek pod określonymi względami. Każda szkoła to także lider – dyrektor, który zarządza obiektem, jako budynkiem, jak i zespołem – sztabem ludzi – nauczycielami, pracownikami obsługi i administracji, którzy mają bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój każdego ucznia, jego sukcesy i przyszłe życie. Lider ten, jako sprawny menedżer wymaga dedykowanych informacji zarządczych, które w sposób inteligentny i zintegrowany dostarczać ma wdrażany system e-GIO.

e-GIO pionierem w Polsce

Do budowy systemu e-GIO zastosowano nowoczesne i innowacyjne systemy IT, których zadaniem jest integracja wszystkich dotychczas funkcjonujących w mieście systemów dziedzinowych związanych z edukacją oraz bieżąca wizualizacja wskaźników edukacyjnych. Do tej pory nie wdrożono podobnego narzędzia w jakimkolwiek mieście w Polsce. Skomplikowanie systemu polega na agregowaniu wielu danych podzielonych na kategorie ze zróżnicowanym dostępem z uwagi na różne potrzeby organu prowadzącego, dyrekcji szkół, nauczycieli, rodziców czy uczniów.

Już dziś każdy mieszkaniec może obserwować losowo wybrane dane znajdujące się na portalu www.edukacja.gdynia.pl oraz ogólnodostępne wskaźniki dotyczące każdej ze szkół.

– Gdyński portal edukacyjny e-GIO, to narzędzie nowoczesne, czytelne i niezbędne do śmiałego spoglądania w przyszłość edukacji. To innowacja łącząca otwieranie danych, integrację baz danych i wyliczanie wartości służących sprawnemu zarządzaniu placówkami oświatowymi. Rozwiązanie to służy całej społeczności skupionej wokół szkół: uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom i pozwala na podejmowanie trafnych i celowanych decyzji na podstawie wyselekcjonowanych informacji. Nie mam wątpliwości, że będzie ono miało bezpośredni wpływ na jakość edukacji w naszym mieście, a rewolucja ta w przyszłości może być wymaganym standardem w każdym mieście. Po raz kolejny wyznaczamy standardy i czujemy się z tym naprawdę dobrze – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.

Planowane są już kolejne etapy rozwoju portalu o nowe funkcjonalności, które wdrażane będą zgodnie z harmonogramem w kolejnych miesiącach. Narzędzie to ma jednak charakter rozwojowego, co oznacza planowane stałe poszerzanie jego funkcjonalności.

Nowy portal z otwartymi danymi gdyńskiej oświaty jest dostępny pod adresem  www.edukacja.gdynia.pl.

Źródło: Urząd Miasta Gdyni