Gdańsk
Aktualności Ekologia Przestrzeń

ekoGdańsk: aplikacja na telefon o jakości powietrza

Miasto Gdańsk uruchomiło system monitoringu zanieczyszczeń powietrza w oparciu o istniejące oraz nowe stacje systemu monitoringu. Dane o jakości i zanieczyszczeniu powietrza pyłami prezentowane są w aplikacji mobilnej ekoGdańsk.

ekoGdańskPomiary bazują na czujnikach, które rozmieszczone są na terenie Gdańska. Na mapie są one oznaczone ikonkami. – W chwili obecnej zainstalowanych jest 15 czujników pomiarowych – mówi dyrektor wydziału środowiska gdańskiego magistratu Maciej Lorek. – Pięć z nich należy do akredytowanych (homologowanych) czujników ciągłego systemu monitoringu hałasu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG). Rozszerzyliśmy monitoring powietrza poprzez zakup 10 nowych, niereferencyjnych stacji monitoringu powietrza. Zostały one umieszczone przy ciągach komunikacyjnych (drogach). Łatwo je rozpoznać na mapie, bo ich ikonką jest samochód – dodaje.

Darmowa aplikacja ekoGdańsk dostępna jest do zainstalowania na smartfonie z systemem Android.

Znaczenie ikon

W aplikacji prezentowane są aktualne wyniki pomiarów z dwóch źródeł: pomiary z Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz pomiary miejskie.

Odczyt wyniku pomiaru

Wybranie konkretnej stacji pokazuje w dowolnym nawigatorze wyniki pomiarów wraz z komentarzem.

Podkłady mapowe

Mapa poglądowa jest własnością miasta. Mapa Google jest prezentowana jako uzupełnienie, na niej zobaczymy dodatkowe Punkty Użyteczności Publicznej (ang. POI), np. muzea, zabytki itp.

Co pokazują pomiary?

Mierzone wielkości są to oszacowane wartości godzinne stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Nie należy ich odnosić bezpośrednio do norm dobowych lub średniorocznych. Takie porównania realizowane są przez Państwowy Monitoring Środowiska, który publikuje stosowne informacje na swoich stronach internetowych.

Aktualnie miejski system monitoringu obejmuje pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Pył zawieszony PM10 zawiera cząstki o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 µm, natomiast pył zawieszony PM2.5 odpowiednio poniżej 2,5 µm.
Pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. Mogą to być zarówno cząstki substancji organicznych jak i nieorganicznych. W ich skład wchodzą różnorodne substancje toksyczne, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, w tym: węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

W prezentacji wyników pomiarów systemu monitoringu wykorzystano klasy jakości powietrza zaproponowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska do prezentacji 1-godzinnych niezweryfikowanych pomiarów stężeń pyłów zawieszonych.

Rekomendowane przez GIOŚ działania dla klas jakości powietrza

Smog w GIOŚ

Źródło: materiały prasowe Urząd Miasta Gdańska
Fot. Pixabay , Grafiki: materiały prasowe Urząd Miasta Gdańska