recykling
Aktualności Ekologia Lifestyle

Ekonomia okrężna: w 5 gminach rusza program pilotażowy

Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno oraz Wieluń – te 5 gmin weźmie udział w pilotażowym programie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Środowiska został zaprezentowany „Pilotażowy program priorytetowy GOZ”. W dyskusji na temat jego wdrażania wzięli udział wiceminister środowiska, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wójtowie i burmistrzowie gmin, które biorą udział w programie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy, ekonomia okrężna) to zupełnie nowe podejście do cyklu życia produktów opierające się na odejściu od modelu linearnego weź – zużyj – wyrzuć, a przejściu na model cyrkularny – „zamknięty obieg”. Zwiększenie m.in. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki, m.in. w postaci oszczędności surowców czy mniejszej ilości odpadów.

Program GOZ został zatwierdzony przez NFOŚiGW. Celem pilotażu jest wypracowanie przez gminy dobrych praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Podczas spotkania wiceminister środowiska podkreślił kluczowe znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla rozwoju Polski. Zwrócił uwagę, że transfer gospodarki w kierunku GOZ umożliwia realizację celów zrównoważonego rozwoju. – Jest to kolejne spotkanie poświęcone programowi pilotażowemu, obejmującemu pięć gmin, stanowiące krok w realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarze całego kraju. Polska chce dawać przykład i być liderem tego procesu. Jest to szansa na dynamiczny rozwój kraju, szczególnie pod względem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

Na podstawie: www.mos.gov.pl
Fot. Pixabay