Samochód elektryczny
Aktualności Mobilność

Elektromobilność: Toruń będzie współpracował z Energą

Energa podpisała list intencyjny z władzami Torunia, poświęcony współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie miasta. Zawarte 7 lipca br. partnerstwo ma szansę na stałe zmienić sposób funkcjonowania toruńskiego transportu publicznego.

Zgodnie z założeniami listu intencyjnego planowana współpraca ma na celu stworzenie programu rozwoju elektromobilności w mieście. Polegać ma on na rozbudowie elektrycznych form publicznego transportu zbiorowego,  w szczególności w ramach programu „E-bus”.

– Grupa Energa oferuje jednostkom samorządowym, które stoją przed wyzwaniem wprowadzenia na swoich ulicach transportu niskoemisyjnego, kompleksową współpracę w zakresie opracowania, wdrożenia i realizacji programu elektromobilności. Toruń to pierwsze po Trójmieście miasto, z którym Energa planuje podjąć inicjatywę współpracy w zakresie elektromobilności oraz propagować rozwój transportu publicznego zasilanego energią elektryczną – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes ds. operacyjnych Energa SA. – Dzięki ekspansji elektromobilności mieszkańcy Torunia poznają zalety komunikacji miejskiej opartej na pojazdach elektrycznych, które podczas jazdy emitują znacznie mniej szkodliwych związków chemicznych do atmosfery, przez co wpływają pozytywnie na jakości powietrza w aglomeracjach. Ponadto, pojazdy takie są znacznie cichsze od swoich spalinowych odpowiedników. Energa wspólnie z miastem Toruń planuje szeroką promocję mobilności elektrycznej, co nie tylko wpłynie na rozwój tego wciąż jeszcze za małego w Polsce rynku, ale będzie miało przede wszystkim wymierne korzyści dla środowiska – dodała.

To tylko jedna z ofert współpracy, które w przyszłości Energa skieruje do samorządów lokalnych. Przygotowywane są też oferty uruchamiania komunikacji samochodowej pomiędzy jednostkami administracji i podległymi im podmiotami w oparciu o flotę aut elektrycznych. Pod uwagę bierze się też stworzenie w przyszłości systemu e-carsharingu oraz wprowadzenie wsparcia dla rozwoju elektrycznych taksówek i ekspansji komercyjnej infrastruktury ładowania dla przedsiębiorstw.

Władze miasta są zainteresowane rozwojem w Toruniu transportu publicznego opartego na autobusach elektrycznych oraz stworzeniem punktów ładowania pojazdów. – Obserwujemy coraz większe zainteresowanie rynkiem elektromobilności, w zakresie szerokorozumianego transportu miejskiego czy infrastruktury przyjaznej dla e-mobilności. Toruń chce stawić czoła wyzwaniom, jakie w przyszłości rodzić będzie miejski ruch drogowy. Torunianie oczekują podobnych inwestycji w naszym mieście, stąd decyzja o współpracy z Energą, firmą mającą w tym obszarze doświadczenie – mówił Michał Zaleski, prezydent Torunia. – Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy najlepszy dla Torunia model popularyzacji elektromobilności w naszym mieście. Upowszechnianie pojazdów elektrycznych ma na celu nie tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście, ale przyczyni się również do redukcji hałasu i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza a tym samym życia mieszkańców – dodał.

Realizowany w Toruniu projekt planowany jest kilkuetapowo. Najpierw władze miasta i jednostki odpowiedzialne za transport publiczny we współpracy z ekspertami Energi przystąpiłyby do opracowania ramowego planu rozwoju elektromobilności w Toruniu. Obejmowałby on wnikliwą analizę transportu publicznego w mieście, zwłaszcza rozkładu jazdy i obciążenia linii autobusowych wskazanych do obsługi przez e-autobusy. Wyniki analizy pozwoliłyby następnie na stworzenie optymalnego planu rozmieszczenia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jej budowa poprzedzona zostałaby szczegółowym studium wykonalności, uwzględniającym wszystkie niezbędne czynniki.

Grupa Energa dąży do bycia liderem w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce. W październiku 2016 roku wraz z PGE, Eneą i Tauronem powołała spółkę celową ElectroMobility Poland SA. Jej zadaniem jest opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego. Energa realizuje również program elektromobilności na terenie Trójmiasta. W ramach projektu eMobility zbadała sposoby użytkowania samochodów elektrycznych przez mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu poprzez udostępnienie pilotażowej sieci ładowania pojazdów napędzanych elektrycznie. Aktualnie Grupa Energa obsługuje siedem ogólnodostępnych, czasowo bezpłatnych punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Źródło: materiały prasowe, UM Toruń