Samochód elektryczny
Aktualności Infrastruktura Mobilność

Elektromobilność w Szczecinie: Pierwsze miejskie stacje ładowania

W ciągu najbliższych trzech miesięcy w Szczecinie pojawią się trzy pierwsze miejskie stacje szybkiego ładowania, wszystkie wyposażone w dwa punkty do ładowania pojazdów elektrycznych. A to dopiero początek.

Trzy stacje szybkiego ładowania o mocy szczytowej 50 kW powstaną przy: ul. Klonowica – parking Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Felczaka obok stacji roweru miejskiego oraz ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera.  – Stacje służyć będą rozeznaniu potrzeb użytkowników pojazdów elektrycznych, dlatego  ładowanie będzie nieodpłatne, ale w zamian użytkownicy będą zobowiązani dostarczyć w formie ankiety informacje, które ułatwią nam planowanie rozwoju elektromobilności w Szczecinie – podkreśla Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

W nadchodzącym roku miasto przewiduje instalacje kolejnych 2 stacji szybkiego ładowania oraz 4 stacji ładowania wolnego. Obecnie trwają analizy potencjalnych miejsc lokalizacji stacji oraz dostępności źródeł energii w tamtych obszarach. Miasto współpracując z Grupą Enea wytypowało 11 miejsc na terenie miasta, gdzie takie stacje pojazdów powinny być w pierwszych etapach posadowione.

Koszt budowy 3 stacji to  477 000 zł brutto.Stacje powstaną dzięki 50% dofinansowaniu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Elektromobilność w Szczecinie

Szczecin konsekwentnie podejmuje działania w zakresie elektromobilności, kierując się kwestiami środowiskowymi, ale przede wszystkim mając na uwadze rachunek ekonomiczny (współfinansowanie działań w tym zakresie ze środków zewnętrznych). Do tej pory wprowadzono m.in. symboliczną opłatę za parkowanie dla właścicieli pojazdów elektrycznych (lub hybrydowych o emisji CO2 poniżej 100 g/km), tj. opłatę 12-miesięczna 10 zł za parkowanie w strefie. W tej chwili Szczecin dysponuje 4 pojazdami elektrycznymi zakupionymi na potrzeby jednostek gminy, kolejne 4 zasilą miejską flotę do końca tego roku.

Źródło: materiały prasowe UM Szczecin