Energy Expo Arena 2017
Ekologia Patronaty Relacje

Energy Expo Arena 2017: odnawialne źródła energii i inteligentne miasta

29-30 listopada w Expo Mazury odbyły się targi Energy Expo Arena poświęcone odnawialnym źródłom energii, które patronatem objął Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Targom towarzyszyła także dwudniowa konferencja „Smart City – nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast”. Wydarzenie było objęte patronatem medialnym Smart City Bloga.

Podczas targów swoją ofertę produktów, technologii i usług związanych z odnawialnymi źródłami energii zaprezentowało 32 wystawców. Pierwszego dnia targów EEA 2017 odbyły się międzynarodowe warsztaty „Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni” („Innovative solutions for small and medium biogas plants„), zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim z Olsztyna oraz instytutami naukowymi z Niemiec i Szwecji.

2 dni dyskusji o inteligentnych miastach

Energy Expo Arena 2017Przez dwa dni targom towarzyszyła także dwudniowa konferencja „Smart City – nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast”. Tematyka konferencji świetnie współgrała z tematami dotyczącymi zielonej energii, gdyż – jak powiedział dyrektor projektu Piotr Łyżeń, otwierając Energy Expo Arena – nie ma nowoczesnego miasta bez niskoemisyjnej energii elektrycznej. Konferencja cieszyła się sporym, jak na pierwszą edycję, zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej przedstawiciele firm, samorządowcy, studenci.

Uczestnicy wysłuchali 18 prelekcji. Wśród prelegentów pojawili się przedstawiciele dwóch polskich miast posiadających certyfikat ISO 37120: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia oraz Katarzyna Drozd-Wiśniewska – zastępca dyrektora wydziału polityki gospodarczej Urzędu Miasta w Gdańsku. Prelekcje konferencyjne dotyczyły m.in. wykorzystania technologii bezprzewodowych, transportu w mieście przyszłości, inteligentnego oświetlenia, mobilnych usług miejskich, projektowania nowoczesnych miast, autobusów i samochodów elektrycznych, wdrażania efektywnej polityki OZE, samowystarczalności energetycznej.

Konferencja odbyła się pod patronem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, a partnerem strategicznym był Związek Miast Polskich.

Żagle Rozwoju

Energy Expo Arena 2017Podczas wieczoru branżowego, który odbył pierwszego dnia wydarzenia, przyznano Żagle Rozwoju.

Nagrodę w kategorii produkt otrzymała firma Agrex-Eco za przesiewacz gwiaździsty Multistar One z serii green efficiency produkcji Komptech.

Nagrodę specjalną za promowanie idei odnawialnych źródeł energii otrzymała Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii (wydawca magazynu Ozeon). Krzysztof Jan Stawnicki, prezes FOWE, przekazał również na ręce gospodarzy Expo Mazury Eko Certyfikat przyznawany przez fundację.

Fot. Expo Mazury