EXPO 2022 Łódź Polska
Aktualności

Biznes popiera organizację EXPO 2022 Łódź Polska

Firmy IBM Polska, ATLAS i URSUS będą wspierać Polskę w działaniach na rzecz organizacji EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast – globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.  W gronie wspierających podmiotów są już Pracodawcy RP i Krajowa Izba Gospodarcza. 

Przedstawiciele biznesu będą angażować się w działania na rzecz EXPO 2022 Łódź Polska i promować naszą kandydaturę na różnego charakteru wydarzeniach międzynarodowych. Jest to niezwykle ważne  w kontekście oceny polskiej kandydatury przez Międzynarodowe Biuro Wystaw (BIE) i głosujące państwa.

Wystawa będzie poświęcona odnowie miejskiej i związanym z nią uniwersalnym wyzwaniom, z którymi muszą się zmierzyć miasta na całym świecie. Zaproponowany temat wystawy to „City Re:Invented”. Ma się ona odbyć w terminie od 15 czerwca do 15 września 2022 r. Łódź proponuje powrót do korzeni i tradycji światowych wystaw poprzez zorganizowane EXPO w samym sercu miasta, w rejonie Nowego Centrum Łodzi i nowego dworca Łódź Fabryczna.

Polska aplikację złożyła w listopadzie 2016 r. Naszymi kontrkandydatami są Argentyna (Buenos Aires) oraz USA (Minneapolis). Organizatora EXPO 2020 poznamy w Paryżu w listopadzie 2017 r. Wtedy odbędzie się głosowanie podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw.  Administracja rządowa i władze Łodzi prowadzą intensywne działania mające na celu uzyskanie głosów państw-członków BIE. Odbywają  się liczne spotkania i wizyty bilateralne. Polska i Łódź promowane są również w trakcie wydarzeń o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w trakcie wystawy EXPO Astana 2017.

Dlaczego EXPO 2022 w Polsce?

Jak można przeczytać na stronie promującej kandydaturę Polski i Łodzi do  EXPO 2022: „Polska stanowi unikalny na skalę światową obszar rewitalizacyjny. Przyjęte w ciągu ostatnich lat strategie są konsekwentnie wdrażane w wielu miastach Polski. Każde miasto świata zmaga się z problemami społecznymi, ekonomicznymi, gospodarczymi czy związanymi ze środowiskiem, ale to Polska wypracowała skuteczne mechanizmy jak z nimi walczyć i przede wszystkim zrozumiała jak istotne jest indywidualne podejście. Od kilku lat rewitalizacja jest dla Polski tematem strategicznym i właśnie dlatego stała się liderem przemian w Europie, ale i na całym świecie. Organizacja EXPO 2022 to dla Polski nie tylko okazja do podniesienia atrakcyjności turystycznej, ale przede wszystkim szansa na drugą falę modernizacji i podzielenia się ze światem naszym dorobkiem w zakresie rewitalizacji.”

Autorzy podają przykłady udanych rewitalizacji: Nadodrze we Wrocławiu, Starego Miasta w Bydgoszczy, Letnica w Gdańsku czy Pragi w Warszawie, a także programy takie jak Miasto Kamienic w Łodzi.

Dlaczego EXPO 2022 w Łodzi?

3800 kamienic frontowych, 27 pałaców, 200 fabryk i kilkadziesiąt willi – to tylko część dziedzictwa, które pozostało po czasach rozkwitu industrialnego miasta. Strefa Wielkomiejska, która się zachowała w Łodzi, jest największa i najlepiej ukształtowana spośród wszystkich polskich miast.

Polskie EXPO w 2022 roku ma dotyczyć rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. „Łódź jest najlepszym kandydatem do organizacji międzynarodowego wydarzenia, którego celem będzie dotknięcie i zrozumienie powyższego procesu. W związku z intensywnymi pracami prowadzonymi w tym zakresie, a także licznymi programami partycypacji społecznej Łódź jest naturalnym kandydatem do organizacji EXPO będącego płaszczyzną dyskusji na temat rewitalizacji” – tak uzasadniana jest kandydatura polskiego miasta.

Więcej informacji na www.expo2022.uml.lodz.pl.

Źródło: materiały prasowe Ministerstwa Rozwoju
Fot. Facebook / EXPO 2022 Łódź Polska