Forum Ekonomiczne w Krynicy
Wydarzenia

Forum Ekonomiczne w Krynicy również o inteligentnych miastach

W dniach 6-8 września odbywa się XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy. Mimo że temat przewodni tegorocznej konferencji to „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?”, w agendzie wydarzenia znalazło się sporo miejsca poświęconych rozmowom o szeroko rozumianej problematyce smart city.

Organizatorzy zaplanowali kilkanaście ścieżek tematycznych, 6 sesji plenarnych i ponad 150 paneli dyskusyjnych, wykładów i debat. Ponadto, integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów.

W ramach Forum odbędzie się kilka ciekawych spotkań, przede wszystkim dotyczących energetyki w kontekście rozwoju współczesnych miast: „Energetyka przyszłości: razem czy osobno? Współpraca w dziedzinie energii”, „Elektryfikacja 2.0”, „Jak uwolnić potencjał tkwiący w efektywności energetycznej?”, „Budynki przyszłości – inteligentne, ekologiczne, realne?” oraz „Energiewende a branża energetyczna w krajach Europy Środkowej – konkurencja czy współpraca?”, „E-busy w drodze do elektromobilności miast”. Uczestnicy będą też rozmawiać o roli kultury w miastach podczas panelu „Miasta inwestują w kulturę – dlaczego to się opłaca”. Pojawi się również temat zarządzania ogromnymi danymi, który coraz częściej znajduje się  w centrum zainteresowania samorządów – o tym będą rozmawiać uczestnicy dyskusji  „Jak Big Data wspiera rozwój gospodarki cyfrowej w społecznościach lokalnych?”.

Forum Regionów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. W tym roku wśród tematów, które zostaną poruszone, znalazły się m.in. takie zagadnienia (poza wspomnianymi powyżej):

 • Smart City 3.0 – miasto inteligentnych mieszkańców
 • Miasto otwarte na dialog czyli jak to się robi w Polsce a jak zagranicą?
 • Innowacje społeczne metodą na poprawę jakości życia mieszkańców
 • Rewitalizacja – wielowymiarowa płaszczyzna przemian współczesnych miast
 • Gospodarka niskoemisyjna w gminach
 • Inwestycje i innowacje filarem rozwoju gospodarczego regionu
 • Wielkie projekty inwestycyjne. W poszukiwaniu efektywności
 • Marketing terytorialny a wzrost onkurencyjności miast i regionów
 • Transport w mieście przyszłości
 • Rozwój infrastruktury transportowej priorytetem rozwoju regionalnego
 • „Host City” – korzyści wynikające z organizacji imprez o międzynarodowym zasięgu
 • Czy samorząd stać na wszystkie inwestycje?

Więcej informacji w serwisie Forum Ekonomicznego.

 

Fot. Facebook / Forum Ekonomiczne