IV Forum Green Smart City w Krakowie
Blog Ekologia Idea smart city Przestrzeń Relacje

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie wspiera rozwój zielonych inteligentnych miast

Na początku tygodnia byłem w Krakowie, gdzie wziąłem udział w IV Forum Green Smart City. Tematyka tego dwudniowego spotkania krąży oczywiście wokół ekologii w mieście, ale wiodącym motywem w tym roku była jakość powietrza. Hasło, które przyświecało konferencji, brzmiało: „Głos nauki w walce ze smogiem”. Podczas konferencji wystąpiłem z prezentacją o 10 projektach, które powinny nas inspirować do działania. 

Uczelnia rolnicza a współczesne miasto

Najpierw refleksja dotycząca organizatorów konferencji, którym serdecznie w tym miejscu dziękuję za zaproszenie. Forum Green Smart City jest dziełem Centrum Transferu Technologii, działającego przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, oraz kierującego tą jednostką dra Tomasza Czecha. To dobrze, że na uczelniach rolniczych mówi się o miastach. Po pierwsze, dziś zaciera się różnica (i to niemal pod każdym względem) między wsią i miastem. Po drugie, nie ma miasta, w tym przede wszystkim miasta inteligentnego, bez wiedzy i technologii, które są efektem działania uczelni rolniczych. Chcemy mieć zielone miasta z czystym powietrzem? Parki, zieleńce, drzewa przy ulicach? Bez takich ośrodków jak Uniwesytet Rolniczy w Krakowie będzie trudniej… Po trzecie, współczesne miasta w pewnym stopniu stają się też miejscami, gdzie wytwarzana jest – w ograniczonej skali – żywność. Pasieki miejskie, działki rodzinne, ogrody na dachach i wiele innych.

Dużo merytorycznych wystapień. To lubię.

IV Forum Green Smart City w KrakowieIV Forum Green Smart City zrobiło na mnie spore wrażenie ze względu na dobór tematów i prelegentów, a także na wysoki poziom merytoryczny wielu wystąpień prezentacji. Szczególnie w pamięci utkwiły mi trzy wystąpienia naukowców, którzy w przystępny sposób mówili o smogu oraz o roślinach w mieście. Prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka uświadomiła słuchaczom zagrożenie, jakie niesie smog na nasz układ krążenia.  Z kolei dr hab. inż. Renata Wojciechowska odpowiedziała na pytanie „Czy rośliny reagują na blask nocnych świateł?” i pokazała, że oświetlenie miasta może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na to, jak rozwija roślinność miejska. Jak minimalizować ryzyko uszkodzeń roślin przez oświetlenie nocne? Cztery rady: unikać źródeł światła emitującego fale o potencjalnie największym negatywnym wpływie na procesy rozwojowe roślin, unikać kierowania strumienia światła bezpośrednio na rośliny (w tym podświetlania), unikać oświetlenia ciągłego (światło wyłączane lub przyciemniane w nocy, gdy nie ma ruchu) oraz wybierać rośliny o małej wrażliwości na przedłużenie fotoperiodu światłem sztucznym. Trzecia prezentacja naukowa była – przynajmniej dla mnie – świetnym uzupełnieniem poprzedniej. Dr hab. inż. Małgorzata Frazik-Adamczyk opowiedziała o tym, jakie kryteria powinniśmy brać pod uwagę przy doborze roślin do sadzenia w mieście.

Mateusz Stella-Sawicki, przedstawiciel głównego sponsora Forum Green Smart City – firmy Philips Lighting (która na początku roku wydała raport o cyfrowych miastach m.in. z moim artykułem) poruszył w swojej prezentacji  problematykę oświetlenia, ale w kontekście bezpieczeństwa pieszych w ruchu ulicznym. Zwrócił też uwagę na ochronę nieba nocnego oraz ochronę… nietoperzy w mieście. Ważnym było wystąpienie Pawła Ścigalskiego, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza, przybliżające sposoby walki ze smogiem i ich efekty w mieście Smoka Wawelskiego. Ciekawe, przynajmniej dla mnie jako osoby zajmującej się PR i marketingiem, było wystąpienie Adama Mikołajczyka z Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc, który opowiedział o tym, jak skutecznie komunikować nowoczesne inwestycje miejskie i jak zachęcać mieszkańców do korzystania z nich. Jedna z rad prelegenta brzmiała „Marka jest tym, co robi, a nie mówi” – jak ulał pasuje do miast.

Drugiego dnia konferencji odbyło się otwarcie wystawy prac studentów Wydziału Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego, po której miały miejsce trzy szybkie debaty poświęcone zagadnieniom związanym z praktyką tworzenia inteligentnych miast: Inteligentna infrastruktura miejskaSamorządy a wdrażanie Smart City oraz Inicjatywy Smart City. Miałem przyjemność wziąć udział w drugiej dyskusji, podczas której zwróciłem uwagę, że walka ze smogiem w polskich miastach to wciąż element marketingu miast, a nie podejmowanie działań, które skutecznie i we względnie krótkim czasie poprawią jakość powietrza.

10 projektów smart city, które inspirują

Podczas pierwszego dnia konferencji przedstawiłem prezentację „10 projektów smart city, które inspirują”. Wszystkie zaprezentowane przeze mnie pomysły były bezpośrednio lub pośrednio związane z jakością środowiska naturalnego w mieście. Najwięcej z nich dotyczyło energetyki (np. projekt Pavegen czy mini elektrownia wodna w Warszawie), ale były też związane z odpadami (automaty do automatycznego odbioru opakowań) czy z rozwijaniem zieleni miejskiej (Milion Drzew w Nowym Jorku). Feedback, który otrzymałem w kuluarach po prezentacji, był pozytywny – dobór projektów chyba się spodobał.