Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo – nowe technologie i bezpieczeństwo
Mobilność Patronaty Zaproszenia

„Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo”

31 stycznia w Warszawie odbędzie się  „Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo”. Podczas wydarzenia zostanie omówiona tematyka optymalnej realizacji potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii.

Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.:

  • Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?
  • Jak zrównoważyć mobilność miejską?
  • Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
  • Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Prelekcje poprowadzą m.in.:

  • Maciej Sulmicki, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze – „Detekcja pieszych w kontekście bezpieczeństwa”
  • Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu – ” Poprawa konkurencyjności transportu publicznego poprzez inteligentne  planowanie, wdrożenia i inwestycje. Przegląd dobrych praktyk.”
  • Sławomir Podsiadło, zastępca dyrektora, ZTM Lublin – „Rozwój elektromobilności w Lublinie”
  • Joanna Marcinkowska – Rzecznik Praw Pasażera Kolei – „Informacja pasażerska oraz zakup biletów poprzez mobilne kanały sprzedaży z perspektywy postępowań polubownych prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei – doświadczenia z pierwszego roku działalności.”
  • Wojciech Makowski – audytor polityki rowerowej, Instytut Spraw Obywatelskich – „BYPAD – jak zapewnić maksymalną skuteczność polityki rowerowej?”
  • Michał Beim – Instytut Sobieskiego – „Alternatywne formy wykorzystania samochodu jako uzupełnienie systemu transportu publicznego.

Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny dla: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,  operatorów publicznego transportu zbiorowego, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych. Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Już trwa rejestracja. Ilość miejsc jest ograniczona.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o Forum

Konferencji a odbędzie się 31 stycznia w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa). Początek o godz. 9.30.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli m.in.: Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Miasto Białystok, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, Związek Powiatów Polskich, Urząd Transportu Kolejowegom, ISPRO oraz Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Smart City Blog jest patronem medialnym Forum.