Gdańsk
Aktualności Rankingi

Gdańsk z certyfikatem ISO 37120

Gdańsk został drugim polskim miastem, które otrzymało certyfikat w zakresie normy ISO 37120 – „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. Gdynia była certyfikowana wiosną br. przez World Council on City Data. Gdańsk  zdecydował się na poddanie ocenie audytorów z Polskiego Rejestru Statków S.A.

Wskaźniki, zapisane w normie ISO 37120 na podstawie których dokonywana jest certyfikacja, zebrano w 17 kategoriach: ekonomia, edukacja, energia, środowisko, finanse, straż pożarna i reagowanie kryzysowe, zarządzanie, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, schronienie, odpady stałe, telekomunikacja i innowacja, transport, urbanistyka, ścieki, woda i kanalizacja. Te następnie podzielono na podstawowe (46) i dodatkowe (54). Gdańsk  otrzymał certyfikat w zakresie aż 87 wskaźników, w tym wszystkich podstawowych.  Certyfikat przyznany Gdańskowi ma ważność 3-letnią, jednak co roku będzie weryfikowany przez zewnętrznych audytorów.

– Norma ISO 37120 nazywana jest też normą Smart City. Została ona opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która została przyjęta w ubiegłym roku przez Polski Komitet Normalizacyjny – podkreśla Katarzyna Drozd-Wiśniewska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej w gdańskim magistracie. – Norma ISO pozwala nam skutecznie zarządzać miastem na podstawie wiarygodnych danych. Dzięki niej możemy też porównywać się z innymi miastami.

Gdańskim urzędnikom nie udało się wyliczyć wszystkich wskaźników. Dla 13 z nich nie udało się zebrać wiarygodnych danych, np. powierzchni terenów rekreacyjnych w mieście, komercyjnych i publicznych, na zewnątrz i w budynkach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. – Z tym wskaźnikiem musimy się zmierzyć w przyszłości. Podobnie jak z tym dotyczącym średniej liczby godzin przerw w dostawie wody w przeliczeniu na gospodarstwo domowe – przyznaje Katarzyna Drozd-Wiśniewska.

Zakres spełnienia normy został szczegółowo pokazany w prezentacji.

Wysokie oceny Gdańska

Przy okazji otrzymania certyfikatu ISO 37120 władze Gdańska przypomniały, że od 2000 r. Gdańsk oceniany jest w ratingach międzynarodowych. Początkowo miasto współpracowało z Standard&Poor’s, natomiast od 2004 r. ratingi przygotowuje agencja Fitch Polska, która jest instytucją finansową. W 2000 roku ocena Gdańska wynosiła BBB, od 2007 roku było to BBB+, a od 2015 A-. Od 2011 roku nasze miasto oceniane jest też w ratingu krajowym – najpierw AA-, w 2015 AA, w 2016 AA+, a najnowszy rating to ocena AAA. Ratingi potwierdzają dobre wyniki operacyjne Gdańska, odzwierciedlają także dobre zarządzanie strategiczne i finansowe.

Dwa tygodnie temu Gdańsk zajął pierwsze miejsce w Rankingu Gospodarny Samorząd na Forum Ekonomicznym w Krynicy, a w maju br. zajął drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie Perły Samorządu Dziennika Gazety Prawnej. Rok wcześniej nasze miasto zdobyło laur Pereł Samorządu – Gdańsk zajął pierwsze miejsce w najbardziej wymagającej kategorii – najlepszych samorządów wśród miast na prawach powiatu. W tym samym plebiscycie – pierwsze miejsce dla prezydenta miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym i ubiegłym roku, zajął prezydent Paweł Adamowicz.

W 2016 r. Gdańsk okazał się też najlepszym samorządem w Polsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita. Jest też w ścisłej czołówce miast wojewódzkich cieszących się najlepszą reputacją wśród Polaków – co wykazało badanie przeprowadzone w 2016 roku dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez agencję badawczą Maison&Partners.

Źródło: Urząd Miasta Gdańska