Gdańsk
Aktualności Patronaty Zaproszenia

Gdańsk: „SMART CITY – założenia i perspektywy” [zaproszenie]

30 maja Gdańsk będzie gościł uczestników XI edycji ogólnopolskiego kongresu „SMART CITY – założenia i perspektywy”. Uczestnicy porozmawiają o możliwościach rozwoju miast, zaangażowaniu społecznym, wykorzystaniu energii, zarządzaniu zasobami i inteligentną infrastrukturą miast.

Ogólnopolski kongres „SMART CITY – założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym (relacja z X edycji, która odbyła się w marcu br. w Warszawie). Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne i aktualne dla samorządu kwestie związane z tematyką inteligentnych miast. Wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów biznesowych.

W programie konferencji między innymi :

 • debata otwierająca na temat „Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
 • panel dyskusyjny „Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
 • panel dyskusyjny „Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport

Adresatami konferencji są: przedstawiciele władz centralnych i administracji samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych, inwestorów krajowych i zagranicznych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu, przedsiębiorcy oraz media branżowe.

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.: 

 • Dariusz Szwed (doradca prezydenta Słupska ds. zagranicznych, przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu),
 • Dalia Skutecka-Michalik (koordynator projektu PPP na „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”, Urząd Miejski w Gdańsku),
 • Hanna Górecka-Banasik (kierownik samodzielnego referatu ds. energetyki,  Urząd Miasta Gdyni),
 • Daniel Larsson (radca ds. promocji kontaktów gospodarczych, Ambasada Szwecji),
 • Matthias Rehm (główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec),
 • Małgorzata Durda (Volvo Polska),
 • Barbara Adamska (prezes ADM Poland, ekspert w dziedzinie magazynowania energii oraz klastrów energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki),
 • Maciej Kazienko (zastępca prezesa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku),
 • Tomasz Mania (prezes, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła),
 • Marek Grzybowski (prezes zarządu, Polski Klaster Morski),
 • dr inż. Andrzej Massel (zastępca dyrektora ds. studiów i projektów badawczych, Instytut Kolejnictwa),
 • Dominik Patora (dyrektor departamentu polityki regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego),
 • Rafał Ruchlewicz (dyrektor wydziału informatyki, Urząd Miasta Olsztyna).

Rejestracja

Udział w kongresie jest bezpłatny dla osób z grupy docelowej (władze centralne – parlament, rząd, administracja rządowa, władze administracji samorządu terytorialnego – gminy,  powiaty  i województwa, przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych, władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, inwestorów krajowych i zagranicznych, organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu, przedsiębiorcy, media branżowe).

Udział płatny dotyczy przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych ((1 200 zł netto/os.).

Rejestracji udziału w konferencji można dokonać poprzez formularz.

Patronaty

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Gdańska, Prezydent Gdynii, Prezydent Olsztyna, Ambasada Szwecji, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Narodowa Agencja Poszanowani Energii S.A.

Smart City Blog jest patronem medialnym konferencji. 

Więcej informacji o Ogólnopolskim Kongresie „SMART CITY – założenia i perspektywy” jest dostępne na stronie organizatora.

Fot. Pixabay