Hackathon - Smart Charge: inteligentna elektromobilność
Warsaw Smart City Zaproszenia

Hackathon – Smart Charge: inteligentna elektromobilność [zaproszenie]

Wielkie Wyzwania Programistyczne (WWP) to cykl hackathonów przygotowywanych z myślą o programistach chcących zmierzyć się ze złożonymi problemami, które wymagają wykorzystania mocy obliczeniowych superkomputerów. Druga edycja WWP – Smart Charge: inteligentna elektromobilność – skupia się na jednym z najbardziej innowacyjnych trendów we współczesnej gospodarce, czyli samochodach elektrycznych.

Organizatorem Hackathonu jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, a partnerem wydarzenia jest innogy Polska.

Co?

Największym wyzwaniem stojącym dziś przed elektromobilnością jest stworzenie sieci stacji umożliwiających ładowanie e-pojazdów.Zadaniem uczestników hackathonu będzie zaprojektowanie sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem dostępnych informacji i ograniczeń:

  • Zasięg samochodu elektrycznego wynosi 250 km, a czas ładowania 30 minut.
  • Uczestnicy mają do dyspozycji OpenStreetMap zawierającą opis dróg i ulic oraz listę adresów budynków. W pierwszym przybliżeniu należy przyjąć, że z każdym adresem związany jest 1 samochód.
  • W kolejnym przybliżeniu należy uwzględnić dane o gęstości zamieszkania.
  • W jednej lokalizacji (w promieniu 250 m) można zlokalizować co najwyżej 10 stanowisk do ładowania (maksymalna moc 500 kW).

Kto?

W zmaganiach programistycznych mogą wziąć udział zespoły 2–4-osobowe. Hackathon skierowany jest przede wszystkim do studentów (w tym doktorantów) kierunków informatycznych i stanowi niecodzienną okazję do uruchomienia własnych aplikacji na superkomputerach.

Hackathon ma charakter otwarty: zespoły mogą składać się z osób niebędących studentami lub mogą być mieszane. Studenci biorący udział w Hackathonie mogą uzyskać zaświadczenie o zaliczeniu 30 godzin ćwiczeń z przedmiotu programowanie równoległe (3 punkty ECTS).

W hackathonie „Smart Charge” mogą wziąć udział 2–4 osobowe zespoły programistów, składające się zarówno ze studentów, jak i osób niebędących studentami. Rejestracja uczestników trwa do 4 lutego, a jej koszt wynosi 50 zł od zespołu.

Gdzie i kiedy?

Hackathon odbędzie się w Centrum Technologii ICM przy ul. Kupieckiej 32 w Warszawie. Rozpocznie się rano w czwartek 15 lutego i potrwa do wieczora w piątek 16 lutego 2018 r. 

Uczestnicy mają zapewniony catering oraz miejsce do odpoczynku.

Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji o hackathonie, formularz rejestracyjny oraz regulamin wydarzenia znajdują się na stronie ICM UW.

Źródło: ICM UW