startup, komputer, biuro
Innowacje i biznes Smart Citizen Technologie Zaproszenia

hub:raum przyjmuje zgłoszenia startupów do programu akceleracyjnego

hub:raum, inkubator innowacji Deutsche Telekom, zaprasza startupy rozwijające projekty w obszarze Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) do zgłaszania się do programu akceleracyjnego WARP NB-IoT. Deadline – 17 lipca. 

Optymalne wykorzystanie energii w lampach ulicznych, łatwiejsze znalezienie miejsca parkingowego, czy śledzenie palet z towarem to tylko garstka przykładów z bardzo długiej listy, na której można umieścić możliwe zastosowania dla urządzeń wykorzystujących NB-IoT.

Program adresowany jest do startupów i rozwijających się przedsiębiorstw, posiadających produkty lub działające prototypy z różnych obszarów: smart city (oświetlenie uliczne, parkowanie, zarządzanie odpadami, opomiarowanie), smart tracking (aktywa, ludzie, zwierzęta, rowery), smart industries (rolnictwo, maszyny budowlane, maszyny przemysłowe), smart health oraz smart property. Lista ta jest wyłącznie przykładowa, dopuszczalne są również inne pomysły.

Korzyści płynące z udziału w programie:

  • dostęp do unikalnej sieci NB-IoT
  • pomoc techniczna na etapie prototypowania
  • wsparcie w przygotowaniu pilotażowego wdrożenia
  • szansa na komercjalizację produktu w krajach, gdzie technologia zostanie wdrożona (m.in. Polska, Niemcy, Holandia, Austria, Chorwacja, Grecja, Węgry i Słowacja)
  • potencjalna inwestycja i wsparcie biznesowe ze strony hub:raum

Aby wziąć udział w programie WARP NB-IoT nie potrzeba kapitału na start. W wyniku udziału w programie a wszelkie prawa własności intelektualnej zostaną po stronie startupu.

Termin zgłaszania do programu mija 17 lipca.

Aplikacje na stronie programu WARP NB-IoT.