Human Smart Cities. Przewodnik dla samorządów
Blog Idea smart city

Human Smart Cities. Przewodnik dla samorządów [pobierz]

Polecam Wam nowe wydawnictwo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w którym mam swój skromy udział. Human Smart Cities. Przewodnik dla samorządów to niewielka publikacja adresowana do miast, zainteresowanych realizacją projektów z zakresu inteligentnych miast. Powstała jako pomoc dla 25 miast-laureatów konkursu Human Smart Cities, ale przyda się również innym miastom. 

Konkurs Human Smart Cities kładzie nacisk na podejście do inteligentnego miasta, które na pierwszym miejscu stawia mieszkańców. Nie inaczej jest w naszej publikacji. Jest to podejście zgodne z trzecią generacją inteligentnych miast (Smart City 3.0).

Uprzedzam. Jeśli ktoś oczekuje od Przewodnika kompleksowego i w dodatku naukowego podejścia do tematu, to może się nieco rozczarować. Publikacja to zestaw krótkich przemyśleń i podpowiedzi podzielonych na 5 obszarów tematycznych (audyt miejski, zarządzanie miastem, partycypacja społeczna, mobilność miejska, środowisko) oraz bardziej ogólny rozdział o zarządzaniu projektem. Poczynione w Przewodniku uwagi mają wspomóc urzędników w przygotowywaniu i realizowaniu projektów związanych z realizacją strategii smart city.

Publikację przygotował zespół w składzie: Karolina Korneluk, Michalina Bielawska, Sławomir Zygadło, Bartosz Dominiak oraz Adam Kruczek.

Pobierz: Human Smart Cities. Przewodnik dla samorządów (PDF)

Miłej lektury.