Smart City Forum 2018
Aktualności Idea smart city Patronaty Relacje

I dzień Smart City Forum za nami

Pierwszy dzień siódmej edycji Smart City Forum upłynął na interesujących dyskusjach i prezentacjach dotyczących strategii tworzenia inteligentnych miast oraz komunikacji między administracją lokalną a mieszkańcami. Ważnym akcentem były wystąpienia przedstawicieli Bristolu oraz Helsinek – dwóch miast europejskich zaliczanych do liderów wdrażania rozwiązań smart city. A podczas wieczornej gali wręczono nagrody w Konkursie Smart City.

Gościem honorowym obecnej edycji Smart City Forum była Hibaq Jama, radna miasta Bristol. Opowiedziała o tym, jak Bristol stał się najbardziej inteligentnym miastem w Wielkiej Brytanii (w ubiegłym roku w najważniejszym brytyjskim rankingu zdeklasował po raz pierwszy Londyn).

Blok I: Podsumowanie i play na przyszłość

Smart City Forum 2018Następnie odbyła się pierwsza debata tego dnia zatytułowana „Podsumowanie i play na przyszłość” z udziałem: wiceprezydenta Wrocławia Macieja Bluja, wiceprezydenta Lublina Artura Szymczyka, prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz wiceprezydent Bydgoszczy Marii Wasiak. Dyskutanci wskazali m.in. działania, które uznają za sukcesy swoich miast w obszarze smart city. W przypadku Wrocławia były to: wdrożenia carsharingu samochodów elektrycznych oraz biletów komunikacji miejskiej kodowanych na zbliżeniowych kartach płatniczych/kredytowych. Przedstawiciel Lublina wymienił sukces roweru miejskiego oraz utrzymanie linii trolejbusowej („Lublin jest jednym z trzech miast w Polsce, w których zachowały się trolejbusy. W ten sposób już dziś połowa lubelskiej komunikacji opiera się o tabor zeroemisyjny”). Dla prezydenta Białegostoku kilka działań jest takim sukcesem, jednak za najważniejsze uznał prace nad kompleksową strategią smart city dla jego miasta (strategia powinna wejść w życie w 2019 lub 2020 roku). W przypadku Bydgoszczy pojawił się temat skutecznego wykorzystania wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla rozwoju transportu w mieście.

Moderatorka dyskusji dr Monika Mizielińska-Chmielewska dopytywała rozmówców o działania w kierunku miasta ekologicznego. Wiceprezydent Wrocławia wskazał na konieczność rozwijania świadomości mieszkańców oraz wprowadzania restrykcji (mandatów) w przypadku osób zanieczyszczających miasto. Z kolei wiceprezydent Lublina zwrócił uwagę na potrzebę podnoszenia efektywności energetycznej budynków. Dla prezydenta Białegostoku takim działaniem jest poprawa gospodarki odpadami, ale również promowanie ekologicznego transportu w formie roweru miejskiego. Podkreślił on też trudną dla wielu samorządów kwestię potrzeby godzenia w temacie ekologii często sprzecznych oczekiwań różnych grup mieszkańców. Wiceprezydent Bydgoszczy poruszyła temat rzadko wspominany – wodę w mieście.

Blok II: Strategie miast inteligentnych

Drugi blok tematyczny rozpoczęły trzy interesujące prezentacje. Jonathan Hill z Visa Global Transit Solutions zaprezentował rozwiązania związane z dygitalizacją płatności. Mówił m.in. o rozwiązaniach zbliżeniowych płatności za przejazdy komunikacją miejską, wprowadzonych przed kilkoma dniami we Wrocławiu.

Następnie zaprezentował się  Petteri Huuska, który przedstawił strategię stolicy Finlandii na lata 2017-2021 w kontekście ochrony klimatu. Gość z Helsinek szczegółowo omówił plan działania w odniesieniu m.in. do budynków i transportu. Opowiedział również o Smart Kalasatama, dzielnicy Helsinek, w której tworzone jest wzorcowe inteligentne miasto.

Trzecią prezentację w tym bloku przedstawił Dariusz Stasik, prezes W.P.I.P., który opowiedział o swojej idei smart city jako miasta szczęśliwych ludzi. Według niego na takie miasto składają się trzy elementy: miasto, w którym ludzie są zdrowi; miasto, w którym ludzie są produktywni oraz miasto perspektyw rozwoju osobistego. Szef W.P.I.P. ilustrował swoje wystąpienie przykładami miast, które odwiedził: Masdaru, Dubaju oraz Amsterdamu. (Niedawno na Smart City Blogu ukazał się wywiad z Dariuszem Stasikiem Smart City – to miasto szczęśliwych ludzi [wywiad]).

W debacie wzięli udział:

 • Smart City Forum 2018 Dariusz Stasik z W.P.I.P. – zwrócił m.in. uwagę na skalowalność projektów; jego zdaniem mniejsze miasta mogą wdrażać wyłącznie pewne elementy smart city, natomiast należy skupiać się na miastach powyżej 100 tys. mieszkańców)
 • Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy – mówił m.in. o gromadzeniu i udostępnianiu przez miasta danych, np. aktualnych danych o położeniu pojazdów komunikacji miejskiej
 • Kamil Szydłowski z Inno Energy  – podkreślał konieczność tworzenia przez miasta warunków do rozwoju przedsiębiorczości
 • Marek Duda z CEZ ESCO Polska  – jako pomysł wart wdrożenia uznał „wyrzucenie” samochodów z centrów miast przy zapewnieniu szybkiej i bezpiecznej komunikacji publicznej
 • Michał Łakomski, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. smart city – pochwalił się, że Poznań wykorzystuje big data w postaci szczegółowej analizy demograficznej osób głosujących na projekty w budżecie partycypacyjnym
 • Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia – uznał za istotne prowadzenie konsultacji społecznych i godzenie interesów różnych grup mieszkańców; zwrócił uwagę, że stolica Dolnego Śląska udostępnia otwarte dane nie tylko z własnej inicjatywy, ale również na życzenie mieszkańców
 • Maria Wasiak, wiceprezydent Bydgoszczy.

Blok III: Innowacyjne rozwiązania usprawniające komunikację

Ostatni blok pierwszego dnia był poświęcony usprawnianiu komunikacji w miastach. Najpierw przedstawiciele Biura Cyfryzacji i Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy zaprezentowali projekt Warszawa 19115. Anna Hejka z Heyka Capital Markets Group na początku zapowiedziała, że przyszłość już tu jest. Następnie wystąpił Piotr Żochowski z T-Mobile Polska, który postawił tezę, że komunikacja = sukces.

W debacie o innowacyjnych rozwiązaniach usprawniających komunikację w miastach wzięli udział: Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy, Piotr Żochowski z T-Mobile Polska, Ryszard Błażnik pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha, Agnieszka Godlewska ze Screen Network, Marek Kuzaka z AMS oraz Dariusz Basa z Polkomtel.

Na koniec tego bloku tematycznego wystąpił z dynamiczną prezentacją Damian Rezner, dyrektor ds. innowacji w Screen Network SA.

Wielka Gala Smart City – poznaliśmy zwycięzców konkursu

Na zakończenia pierwszego dnia Smart City Forum odbyła się Wielka Gala, podczas której zaprezentowani zostali zwycięzcy Konkursu Smart City:

 • Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców 2017 – Wrocław
  Miasto Wrocław jest między innymi liderem elektromobilności dzięki Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych Vozilla oraz liderem innowacyjnych bezgotówkowych płatności miejskich, dzięki rozwiązaniom typu smart payments.
 • Smart City od 100 do 500 tys. Mieszkańców 2017 – Rzeszów
  Za realizację idei Smart City w tym: nowoczesnego systemu teleinformatycznego i administracyjnego, projektów: e-Podatki, e-Edukacja, e-Budżet Obywatelski i wielu innych oraz za produkcję zielonej energii w mieście Rzeszów.
 • Smart City do 100 tys. Mieszkańców 2017 – Jaworzno
  Za efektywne wykorzystanie dostępnych innowacji i nowoczesnych technologii oraz skuteczne zarządzanie zasobami i strategią rozwoju miasta na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
 • Wyróżnienie Smart City do 100 tys. Mieszkańców 2017 – Siemianowice Śląskie
  Po pierwsze: CZŁOWIEK. Po drugie: GOSPODARKA. Po trzecie: EKOLOGIA. Za zaangażowanie w różne sfery idei Smart City, to kryteria którymi kieruje się miasto Siemianowice Śląskie.
 • Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution 2017 – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z . o. o. w Bydgoszczy
  Za budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. Koncepcja przedsięwzięcia opierała się na zbudowaniu wirtualnej sieci kanalizacji deszczowej w obszarze miasta i dokonaniu symulacji naturalnego spływu wód opadowych.
 • Człowiek Roku 2017 – Wadim Tyszkiewicz, Prezydent miasta Nowa Sól
  Za zaangażowanie społeczne. Pan Prezydent bardzo angażuje się w tej sferze – w Nowej Soli między innymi istnieje możliwość odpracowania niezapłaconego czynszu, dla bezrobotnych organizowane są roboty publiczne dzięki którym powstał park rozrywki, a w nim najlepszy w Polsce tor dla bmx-ów, ścianka wspinaczkowa, skatepark i pole do minigolfa.

Galę poprowadził Marcin Prokop, a uświetnił ją występ Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem.

Smart City Blog jest partnerem medialnym VII Smart City Forum.