Smartflow
Blog Infrastruktura Technologie

Inteligentne uszczelnianie sieci wodociągowej we Wrocławiu

W relacji z MSFT4Scaleups Meetup wspomniałem o wystąpieniu przedstawicieli Future Processing, firmy technologicznej z Gliwic, która – współpracując z Microsoft w ramach inicjatywy CityNext – opracowała i wdrożyła zaawansowane rozwiązania IT do zarządzania siecią wodociągową we Wrocławiu. Dziś mam trochę więcej informacji o tym projekcie.

System informatyczny nazywa się Smartflow i służy do wykrywania awarii wodociągowych, których nie widać gołym okiem. W efekcie jego wdrożenia tylko w 2016 roku we Wrocławiu zaoszczędzono w ten sposób prawie pół miliarda litrów wody.

System to dzieło MPWiK stworzone wspólnie z firmami informatycznymi Microsoft i Future Processing. W ramach tego rozwiązania Wrocław został podzielony na kilkadziesiąt stref pomiarowych. System informatyczny działa na terenie kilkunastu osiedli mieszkaniowych wykorzystując obecnie blisko 100 urządzeń monitorujących ilość i ciśnienie wody przepływającej przez sieć wodociągową. Dzięki temu pracownicy MPWiK łatwo mogą zlokalizować jeden z najtrudniejszych typów awarii wodociągowej, czyli tzw. „ukryty wyciek”.

– System działa w oparciu o czujniki zlokalizowane w sieci, które przez całą dobę dostarczają nam informację na temat dystrybucji wody. Najważniejsze pomiary prowadzone są głównie nocą, kiedy mieszkańcy praktycznie nie zużywają wody. Po wytypowaniu miejsca awarii nasze brygady wyszukują je precyzyjnie w oparciu o rozwiązania akustyczne. Dzięki tej metodzie awarie, które generują straty rzędu na przykład 15 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę, udaje nam się precyzyjnie zlokalizować i usunąć w ciągu 72 godzin – podkreśla Tomasz Konieczny, Dyrektor Centrum Nowych Technologii w MPWiK S.A.

 

Wrocławskie wodociągi za pomocą nowoczesnych rozwiązań walczą z ukrytymi wyciekami od 2014 roku, kiedy to straty wody stawiały spółkę pod tym względem poniżej średniej europejskiej. Rozpoczęta w 2015 roku współpraca z Microsoft i Future Processing pozwoliła jeszcze efektywniej zwalczać „ukryte awarie”.

– Kierunki zrównoważonego rozwoju miast wyznaczają właśnie takie rozwiązania jak monitorowanie sieci wodociągów we Wrocławiu. Pokazują, że wykorzystywanie najnowszych technologii przynosi realne korzyści nie tylko dla spółek, ale i dla całej aglomeracji w postaci znacznych oszczędności, ułatwiania życia mieszkańcom i ochrony środowiska – mówi Wojciech Życzyński, Dyrektor Sprzedaży do Sektora Publicznego w Microsoft.

Dzięki zaangażowaniu pracowników w walkę o utraconą wodę w ciągu 3 lat udało się osiągnąć wynik, który zbliżył Wrocław do czołówki europejskich miast. Wrocławskie MPWiK jest pierwszą polską firmą należącą do International Water Association, globalnej organizacji działającej m.in. na rzecz ochrony zasobów wodnych.

– Zarządzanie i analiza dostaw wody jest istotnym składnikiem inteligentnego miasta i stanowi jeden z elementów szeroko rozumianego Better Future. Smart City, czyli inteligentne miasto to innowacyjne miasto przyszłości, które w sposób naturalny dopasowuje się do potrzeb mieszkańców, podnosząc poziom oraz komfort ich codziennego życia przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest Smarflow, które opracowaliśmy wspólnie z MPWiK Wrocław i firmą Microsoft – podkreśla Monika Brachmańska, Project Manager w firmie Future Processing.

Wrocławskie wodociągi w 2017 roku planują dalszą rozbudowę Smartflow. Do systemu, który obecnie obejmuje 80% powierzchni miasta wprowadzane są kolejne strefy objęte pomiarami. Do końca marca nowe strefy pomiaru pojawią się w dzielnicy Krzyki. Kolejnym etapem będzie montaż mierników głównie na terenie Starego Miasta, gdzie zastosowane zostaną mobilne czujniki (tzw. loggery szumu) montowane w urządzeniach wodociągowych na terenie miasta.

MPWiK w 2017 roku na dokończenie rozbudowy systemu wykrywania awarii wyda blisko milion złotych. Inwestycje pozwolą zaoszczędzić tylko w ciągu najbliższych 12 miesięcy co najmniej kilka milionów złotych.

 

A co w Warszawie?

Podobny projekt jest realizowany w Warszawie, jednak nie dotyczy on sieci wodociągowej. Veolia Energia Warszawa S.A.  niedawno zakończyła kolejny etap projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza, w ramach którego sieć jest doposażana w urządzenia pomiarowe, środki transmisji danych oraz aplikacje zapewniające wsparcie decyzji w celu optymalnego sterowania pracą sieci w warunkach normalnej eksploatacji, jak i w stanach awaryjnych. Więcej w artykule „Sieć ciepłownicza w Warszawie coraz bardziej inteligentna”.

 

W tekście wykorzystałem materiały prasowe Microsoft Polska.
Fot. You Tube / MPWiK S.A. Wrocław