Budowa
Aktualności Ekologia Infrastruktura Przestrzeń Warsaw Smart City

IV edycja Warsaw Days pod znakiem zmian klimatycznych i strategii rozwoju miasta

Przyszłość rynku mieszkaniowego w kontekście planowanej strategii miasta oraz temat nieuniknionych zmian klimatycznych zdominowały IV edycję konferencji branżowej Warsaw Days. Tegoroczne wydarzenie, zatytułowane Mieszkanie z pomysłem odbyło się 17 maja w Centrum Nauki Kopernik. Po raz czwarty z rzędu gościło inwestorów, deweloperów, przedstawicieli władz miejskich, urbanistów, architektów oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani przyszłością rozwoju miasta.

Podczas Warsaw Days 2017 uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień w dwóch blokach tematycznych Mieszkanie z klimatem i Mieszkanie dla każdego oraz uczestniczyć w dyskusji ekspertów, inwestorów oraz urzędników.

Dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w swoim wystąpieniu pt. Ciepło, cieplej, gorąco opisał zmiany klimatu oraz przedstawił ich wpływ na Warszawę i życie jej mieszkańców. Podkreślił, że przez ostatnie 50 lat średnia temperatura w stolicy wzrosła już o 1°C i do końca wieku może wzrosnąć o kolejne 3°C, co jest wynikiem relatywnie małej powierzchni biologicznie czynnej w centrum miasta. Opowiedział także o możliwych rozwiązaniach, łagodzących skutki zmian klimatu, jak np. tworzenie oczek wodnych i zieleni na dachach budynków. Jakub Patalas –  dyrektor inżynierii w Veolia Energia Warszawa wspomniał o pracach nad optymalizacją zużycia energii przy zaopatrywaniu mieszkańców Warszawy w ciepło i ciepłą wodę, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Marcin Bańka – analityk Rynku w Skanska Residential Development Poland przedstawił, jak w teorii i praktyce wygląda budowanie mieszkań z certyfikatem BREEAM, a także poruszył ważny temat dostosowania rynku mieszkaniowego do zmian klimatu.  Wskazał, że spełnienie wymogów certyfikatu wcale nie zwiększa znacząco kosztów, a klient zyskuje bardziej ekologiczne, ale też tańsze w użytkowaniu mieszkanie.

Podsumowaniem pierwszej części był panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz wiceprezydent Warszawy – Renaty Kaznowskiej, prezesa zarządu Oddziału Warszawskiego PZFD – Pawła Putkowskiego i gościa specjalnego, naczelnej architekt miasta Kopenhagi – Tiny Saaby. W dyskusji pojawił się temat zieleni w miastach, zwłaszcza w kontekście nowelizacji ułatwiającej wycinkę drzew oraz nasadzeń zastępczych. Podkreślano, że mimo iż 33% terenu Warszawy zajmuje zieleń, co plasuje ją w czołówce europejskich stolic, to niestety część z tej zieleni jest niskowartościowa – stąd konieczna jest wymiana części starych drzew (np. topoli) na gatunki dostosowane do lokalizacji oraz zmian klimatycznych. Deweloperzy podkreślali, że zależy im na stabilnym prawie w tym względzie, ale chcieliby wiedzieć na co konkretnie są przeznaczane wpływy z kar płaconych za wycinkę drzew. Podkreślali, że ostatnio wprowadzone przez miasto kary o wysokości dochodzącej do 200 tys. za jedno drzewo powodują, że cena za mieszkanie o powierzchni 50 m² zdrożeć może nawet o 15 tys. złotych.

Drugi blok tematyczny rozpoczęło wystąpienie Marleny Happach – dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, w którym opowiedziała o przygotowaniach do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Wskazała, że miasto będzie dążyć do zwartej zabudowy, dlatego ograniczy powierzchnie przeznaczone pod budownictwo na obrzeżach miasta. Ponadto celem urbanistów będzie zwiększenie zróżnicowania tkanki społecznej w poszczególnych dzielnicach i przeciwdziałanie powstawaniu monokulturowych osiedli oraz doprowadzenie do powstania policentrycznego kierunku rozwoju miasta poprzez tworzenie centrów dzielnic i osiedli z bogatą i wielofunkcyjną infrastrukturą. Wiceprezydent Michał Olszewski w prezentacji mieszkania2030 przedstawił Warszawę na tle innych miast europejskich, podkreślając, że rocznie w stolicy oddaje się do użytkowania prawie trzy razy więcej mieszkań niż np. w Berlinie, a z szacunków miasta wynika, że do 2030 roku powstanie 160 tys. nowych mieszkań. Opowiedział o warszawskim rynku mieszkaniowym oraz wyzwaniach – w tym zaspokajaniu przez miasto potrzeb mieszkaniowych osób niezamożnych.

Drugi blok tematyczny zamykała prelekcja naczelnej architekt Kopenhagi – Tiny Saaby, która podkreśliła, że kluczem do sukcesu w budowaniu przyjaznego miasta jest dialog z mieszkańcami, wysłuchanie ich zdania przed podejmowaniem decyzji, holistyczne podejście w planowaniu czyli współpraca wielu jednostek administracyjnych, których efektem jest stworzenie wspólnej wizji rozwoju miasta. Wskazała, że jednym z celów urbanistów Kopenhagi jest doprowadzenie do tego, by mieszkańcy 20% więcej czasu spędzali na świeżym powietrzu, poprzez ustanowienie priorytetu dla pieszych, rowerów oraz zwiększenie obszarów przyrody w mieście.

W panelu dyskusyjnym, który odbył się po zakończeniu wystąpień, udział wzięli prelegenci w towarzystwie Kazimierza Kirejczyka, prezesa REAS oraz Grzegorza Kiełpsza, prezesa Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prezes Związku podkreślił, że deweloperzy zwracają uwagę na części wspólne oraz przyjazność sąsiedztwa budynków – kluczowe elementy sukcesu inwestycji. Niestety w dyskusji z miastem wielu deweloperów boi się eskalacji oczekiwań, dlatego takie spotkania pozwalają budować zaufanie pomiędzy inwestorami, a władzami samorządowymi.

Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że daje ona doskonałą możliwość do zestawienia różnych punktów widzenia, pozwalając wypracować najlepsze rozwiązania, które pomogą tworzyć przyjazne miasto.

Prezentacje panelistów dostępne są na stronie internetowej WarsawDays.

Organizatorami wydarzenia były: Miasto Stołeczne Warszawa i Warszawski Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Źródło: materiały prasowe