Autobus elektryczny, Solaris Urbino 12 electric
Aktualności Infrastruktura Mobilność

Podręcznik dla samorządów. Jak dobrze opracować analizę dotyczącą elektromobilności w polskich miastach?

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii i Polski  Fundusz Rozwoju przygotowały dla samorządów podręcznik, który stanowi wytyczne do opracowania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Podręcznik został przygotowany przez dr Marcina Gromadzkiego. 

Podręcznik „Zasady opracowania wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystanie autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu w świadczeniu usług komunikacji miejskiej” (PDF)

Jednym z podstawowych instrumentów realizacji rozwoju transportu zeroemisyjnego jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Określa ona nie tylko konkretne zadania, które gminy powinny w tym celu podejmować, ale także zobowiązuje samorządy do sporządzania co 36 miesięcy, analizy kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny. Pierwsza analiza kosztów i korzyści musi być sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego i poddana obowiązkowym, minimum 21-dniowym konsultacjom społecznym, już do 31 grudnia 2018 r.

Przewodnik jest pierwszym opracowaniem, które porządkuje zasady analiz kosztów i korzyści narzuconych ustawą inwestycji w zeroemisyjny transport publiczny. Wskazano w nim elementy metodyki analiz, które można zaczerpnąć z metodyki wyceny projektów unijnych, ale również kwestie, które te analizy będą różniły od analiz projektów unijnych.

Proces zakupu pojazdów zeroemisyjnych wymaga racjonalnego podejścia. Powinien brać pod uwagę przeciętną wielkość floty danego podmiotu i aktualny koszt utrzymania infrastruktury potrzebnej do jej obsługi. Konieczne jest także zapewnienie ciągłości realizowanych zadań publicznych w potencjalnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej lub paliw alternatywnych. Chodzi też o to, by jak najefektywniej wykorzystywać środki publiczne oraz zapewnić dostępny cenowo transport publiczny.

Zgodnie z nowymi przepisami analizę kosztów i korzyści będzie musiała sporządzić jednostka samorządu terytorialnego, która świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Z obowiązku zostały wyłączone gminy i powiaty o liczbie mieszkańców mniejszej niż 50 tys.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Fot. Jakub Murat (CC BY-SA 4.0)