Future Processing, FareShare, foodsharing
Blog Innowacje i biznes Lifestyle Technologie

Jak Future Processing wspiera ograniczenie marnowania żywności?

Czy organizacje pozarządowe potrzebują zaawansowanych technologii, aby dobrze wypełniać swoją misję społeczną? Oczywiście, że tak. Spektakularne przedsięwzięcia, jak finał WOŚP, nie będą zrealizowane bez wsparcia najnowszej techniki. Ale również codzienna, żmudna praca organizacji może być skutecznie wspierana przez systemy IT. Przykładem jest brytyjska organizacja FareShare, która przy redystrybucji żywności od darczyńców do organizacji potrzebujących korzysta z narzędzia stworzonego przez firmę Future Processing z Gliwic.  

O Future Processing (FP) pisałem już wcześniej. To spółka z Górnego Śląska, która tworzy innowacyjne oprogramowanie adresowane m.in. dla miast, a także (w ramach konsorcjum FPSpace) jest zaangażowana w misję kosmiczną Intuition-1, której celem jest przeprowadzenie obserwacji Ziemi z wykorzystaniem satelity z instrumentem hiperspektralnym i zaawansowanym przetwarzaniem danych na pokładzie z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Będzie to pierwszy na świecie satelita o mocy przetwarzania pozwalającej na segmentację obrazów hiperspektralnych na orbicie. Ale spółka realizuje również projekty bardziej przyziemne, choć nie mniej fascynujące.

Polski parlament pracuje obecnie nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Z inicjatywą legislacyjną wyszedł Senat, a obecnie dokument jest przedmiotem prac Sejmu (tutaj można śledzić postęp prac). Projekt przewiduje wprowadzenie prawnych definicji takich pojęć jak: „marnowanie żywności”, „żywność na cele społeczne” czy „sprzedawca żywności”. Ponadto – jeśli ustawa zostanie przyjęta – na sprzedawców żywności o powierzchi sprzedaży powyżej 250 m kw. zostanie nałożony obowiązek zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne. W przypadku nie zawarcia takiej umowy na sprzedawcę będą mogły być nałożone kary. Czy zatem czeka nas rozwój banków żywności w Polsce? Być może, tym bardziej, że jest już gotowe rodzime rozwiązanie informatyczne, wspierające działalność tego typu organizacji.

Future Processing wspiera brytyjską organizację pozarządową

W portfolio FP znajduje się interesujący projekt zrealizowany dla FareShare, organizacji z Wielkiej Brytanii, która zajmuje się redystrybucją artykułów spożywczych do ponad 6700 organizacji charytatywnych i towarzystw wspierających ubogich w ponad 1300 miejscowościach. W ubiegłym roku FareShare przekazało żywność, z której można byłoby przygotować prawie 29 milionów gotowych posiłków.

– Jedna trzecia całej wyprodukowanej żywności na świecie jest przeznaczana na straty, a jeśli by ją wykorzystać, mogłaby wyżywić wszystkich głodujących. W Polsce rocznie marnujemy ok. 9 mln ton. Jest to ogromny problem, z którym walczą banki żywności czy coraz prężniej działające jadłodzielnie, gdzie niewykorzystane jedzenie oddaje się do umieszczonych na ulicach lodówek. Rosnące inicjatywy potrzebują wsparcia technologii, aby nieść pomoc szybciej i zwiększać skalę działalności – mówi Angelika Fijałkowska, Business Development Manager, odpowiedzialna w Future Processing za współpracę z sektorem NGO. – FareShare szybciej redystrybuuje żywność, a czas raportowania to teraz ułamek dawnego procesu. Dodatkowo, ponieważ w dużej mierze użytkownikami są wolontariusze stanowiący bardzo zróżnicowaną i rotującą grupę, system został zaprojektowany w taki sposób, aby był bardzo prosty i intuicyjny a jego użycie niemalże nie wymagało przeszkolenia – dodaje.

Przy znacznej skali działalności, prowadzonej przez FareShare, krytycznym czynnikiem jest czas, w jakim żywność musi dotrzeć do odbiorcy końcowego. Rozwiązania stosowane przez organizację nie były satysfakcjonujące i blokowały dalszy rozwój. Dlatego FareShare zdecydowała się zaprosić do współpracy programistów z Future Processing.

Gliwicka spółka od podstaw stworzyła system do zarządzania zaopatrzeniem i łańcuchem dostaw w magazynach FareShare. Nowa aplikacja pozwala w pełni kontrolować obsługę procesów i identyfikację żywności w całej krajowej sieci redystrybucji. Dzięki temu organizacja jest w stanie sprostać wysokim standardom narzucanym przez regulacje prawne.

Przygotowane przez FP rozwiązanie informatyczne wykorzystuje chmurę i zostało zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie oszczędzać czas pracy i zwiększać efektywność magazynów. Aplikacja  jest przyjazna użytkownikowi, działa szybciej i bardziej intuicyjnie. Jej obsługa nie wymaga długiego szkolenia, co jest kluczowe w stale zmieniającym się zespole pracowników i wolontariuszy. Dzięki wdrożeniu aplikacji towary w magazynach obsługiwane są nawet o 1/3 szybciej w stosunku do starego systemu. Cenną funkcją oprogramowania jest narzędzie służące do analizy i raportowania, dzięki czemu menedżerowie FareShare mają dostęp do kluczowych danych z wielu magazynów jednocześnie i skuteczniej mogą zarządzać pracą organizacji. ,

CSR w praktyce Future Processing

Aplikacja dla FareShare nie jest tylko projektem czysto biznesowym. Wpisuje się ona w szerszą politykę Future Processing jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Spółka w ramach swojej aktywności wdraża projekty obejmujące 7 obszarów wskazanych w normie ISO 26000, dotyczącej odpowiedzialności społecznej organizacji.

Future Processing, GliwiceNiektóre z działań ukierunkowanych na pracownika (ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy) opisałem kilka miesięcy temu. W działaniach CSR spółki szczególnie dostrzegalne są projekty z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Oprócz przygotowania oprogramowania dla FareSahre, w tym zakresie realizowanych jest kilka innych wartościowych inicjatyw.

FP wspólnie z  Centrum Onkologii – Oddział w Gliwicach prowadzi projekt badawczo–rozwojowy w celu stworzenia innowacyjnego produktu, poprawiającego skuteczność diagnozy i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Firma współpracuje z uczelniami wyższymi (m.in. inżynierowe FP prowadzą zajęcia ze studentami, FP ufundowała dwa, w pełni wyposażone laboratoria informatyczne na uczelniach). Spółka organizuje otwarte i bezpłatne konferencje naukowe i konkursy programistyczne: Quality Excites (ogólnopolska konferencja poświęcona jakości oprogramowania), Future Dev Day oraz Deadline24 (międzynarodowy, 24-godziny maraton programistyczny). Z kolei w okresie rozliczania podatków pracownicy FP są zachęcani do przekazywania 1% organizacjom pożytku publicznego, a raz w roku pod siedzibę firmy FPark zapraszany jest krwiobus. Od 8 lat pracownicy włączają się również w akcję Szlachetna Paczka.

Fot. Future Processing, FareSare, Pixabay