Tramwaj
Infrastruktura Mobilność Zaproszenia

IMPREZA ODWOŁANA 2. edycja konferencji „Komunikacja i Transport w Mieście” [zaproszenie]

24 maja 2018 r. w Łodzi odbędzie się 2. edycja konferencji „Komunikacja i Transport w Mieście”. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego opartych na idei zrównoważonego rozwoju. Konferencja jest platformą służącą nawiązaniu relacji biznesowych i okazją do networkingu dla przedstawicieli branży.

Uwaga. Organizatorzy poinformowali o odwołaniu imprezy. 

Tematyka konferencji dotyczyć będzie m.in.: przyszłości komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej), systemów informacji pasażerskiej w pojazdach, organizacji ruchu w mieście, systemów parkowania, stacji przesiadkowych, inteligentnych przystanków – przystanek przyszłości, a także innowacyjnych systemów biletowych i doświadczeń w zakresie ich stosowania, stref płatnego parkowania w mieście. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia w zakresie organizacji ruchu na przykładzie dużych ośrodków miejskich oraz kierunki rozwoju systemów rowerów miejskich i aglomeracyjnych. Konferencja dedykowana jest producentom środków transportu publicznego, infrastruktury i wyposażenia środków komunikacji miejskiej. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa produktów i usług dla branży komunikacyjnej.

Organizatorzy do udziału zapraszają:

  • producentów pojazdów komunikacji miejskiej oraz ich wyposażenia;
  • firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania ruchem oraz systemów informatycznych i biletowych dla komunikacji miejskiej;
  • dostawców innowacyjnych rozwiązań w zakresie służących poprawie bezpieczeństwa
    w transporcie zbiorowym i komfortu podróżowania.

Odbiorcami konferencji są m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorstwa komunalne, realizujące zadania samorządu z zakresu komunikacji miejskiej oraz zapewnienia publicznego transportu zbiorowego;
  • firmy z branży komunikacji miejskiej, poszukujące kontaktów biznesowych.

Współorganizatorami wydarzenia są: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz MPK Łódź Sp. z o.o.

Konferencja odbędzie się 24 maja br. w hali EXPO-ŁÓDŹ, przy al. Politechniki 4.

Więcej informacji na stronie www.komunikacjawmescie.targi.pl.

Smart City Blog jest patronem medialnym wydarzenia. 

Fot. Pixabay