VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod hasłem: „Normy + miasto = Smart City".
Blog Dane Idea smart city Smart Citizen

Konferencja „Normalizacja i ja”. Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu PKN

Polski Komitet Normalizacyjny podsumował VII Ogólnopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja”. W tym roku nadesłano 151 prac, w tym: 76 grafik, 54 eseje, 11 filmów i 10 scenariuszy lekcji. Zwycięzców poznamy 15 marca br. podczas konferencji podsumowującej konkurs „Normy + miasto = smart city”. Podczas spotkania prelegenci omówią praktyczne aspekty stosowania norm w kontekście smart city. W programie również moje wystąpienie o projektach ekologicznych.

Konkurs wystartował 1 października br. Uczniowie mogli zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: „Esej”, „Grafika”, „Video”, natomiast zadaniem nauczycieli było przygotowanie scenariusza lekcji, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Normy + miasto = smart city

Celem konferencji podsumowującej konkurs „Normalizacja i ja” jest:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych w kontekście wprowadzenia normalizacji w nowych podstawach programowych nauczania w szkołach zawodowych.

Wydarzenie jest adresowane do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z całego kraju.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod hasłem: „Normy + miasto = Smart City".

Program konferencji

Konferencję otworzy dr inż. Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień:

  • Teresa Sosnowska – Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN („Normalizacja dla Smart Cities”)
  • Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydenta Gdyni  („Miasto inteligentne w praktyce”)
  • Sebastian Grabowski – dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska („Orange dla miast inteligentnych”)
  • dr Tomasz Kulisiewicz – zastępcy dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem („Miasto inteligentne – wyzwanie dla administracji”)
  • Bartosz Dominiak – zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Bartosza Dominiak („W jaki sposób miasto może być ekologicznie inteligentne? Ciekawe projekty”)
  • Artur Tusiński – burmistrza Podkowy Leśnej („Smart City dla małych i średnich miast”)

Następnie prelegenci wezmą udział w krótkiej sesji panelowej.

Podczas konferencji odbędzie się gala wręczenia nagród laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja”. Już po raz piąty zostanie też nadany  honorowy tytuł „Promotora Edukacji Normalizacyjnej”.

Pełny program (PDF)

Gdzie? Kiedy? Jak?

Konferencja odbędzie się 15 marca br. w EuroCentrum Office Complex w Warszawie (Al. Jerozolimskie 134, budynek BETA, 1 piętro).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby wziąć w niej udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Organizatorami wydarzenia są: Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ochotniczy Hufiec Pracy, Prezydenta Miasta Gdyni.

Patroni medialni: Perspektywy, Studia.net, Studies.info, Urbnews.pl, InteligentneMiasta.pl oraz Smart City Blog.