City Matters
Ekologia Mobilność Patronaty Przestrzeń Smart Citizen Zaproszenia

5 czerwca: Kongres CITY MATTERS w Warszawie [zaproszenie]

5 czerwca br. w Warszawie odbędzie się kongres CITY MATTERS. Tematem przewodnim wydarzenia jest szeroko rozumiana jakość życia w mieście oraz promowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na jej poprawę.

Celem kongresu CITY MATTERS jest zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli samorządów, miejskich aktywistów, polskich i zagranicznych ekspertów oraz przedsiębiorców aby móc dyskutować o przyszłości naszych miast. Wśród zagadnień, jakie poruszymy będą m.in.: wspólne miasto, jakość powietrza, transport, polityka mieszkaniowa, zieleń miejska, miasto dla pieszych, placemaking oraz estetyka przestrzeni publicznych.

Program

City MattersKongres zostanie otwarty wystąpieniem „Wspólne miasto”, które wygłosi Saska Beer z TransformCity z Amsterdamu. W pierwszej części kongresu organizatorzy przewidzieli prezentacje i dyskusje panelowe:

  • debata „Współpraca samorządu, mieszkańców i inwestorów na rzecz tworzenia lepszego miasta”
  • wystąpienie „Zakaz wjazdu diesli do centrów niemieckich miast”
  • debata „Strefa czystego transportu jako narzędzie walki ze smogiem”
  • wystąpienie „Osiedla Warszawy”
  • debata „Mieszkanie dostępne – jak to osiągnąć?”

Sesja ta zakończy się prezentacjami ukazującymi pozytywne zmiany w polskich miastach.

Sesja popołudniowa została podzielona na dwie sesje równoległe: Miasto dla ludzi oraz Przyjazna przestrzeń. W pierwszej z nich będzie mowa m.in. o przyszłości reklamy w miastach oraz tym, jak tworzyć miasto przyjazne dla pieszych. Druga sesja zostanie poświęcona tematyce zieleni miejskiej oraz placemakingowi.

Szczegółowy i aktualny program kongresu CITY MATTERS

Miejsce kongresu i rejestracja

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2018 w godz. 9.30-17.10 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorska 4 w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia są Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz  Placemakers.

Rejestracja udziału w konferencji – udział bezpłatny dla przedstawicielijednostek samorządowych, urzędów oraz NGO; pozostałe osoby – udział płatny.

SMART CITY BLOG JEST PATRONEM MEDIALNYM WYDARZENIA.