komin
Bezpieczeństwo Ekologia Zaproszenia

I Kongres Czystego Powietrza [zaproszenie]

14 marca w Warszawie odbędzie się I Kongres Czystego Powietrza. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać licznych prezentacji i dyskusji panelowych, których tematyka obejmuje różne aspekty czystości powietrza. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W ciągu ostatnich kilku lat kwestia jakości powietrza z tematu lokalnego stała się zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Dane pokazują, że problem ten dotyczy w równej mierze największych polskich miast, jak i mniejszych miejscowości liczących po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Poradzenie sobie z narastającym zanieczyszczeniem powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk m.in.: władz samorządowych, centralnych, organizacji pozarządowych i mediów. Do walki ze smogiem niezbędne są bowiem nie tylko inwestycje, ale także zmiana sposobu myślenia całego społeczeństwa. O tym chcemy rozmawiać na pierwszym Kongresie Czystego Powietrza – piszą o wydarzeniu jego organizatorzy.

Zaplanowane prezentacje:

 • Uchwała antysmogowa – co oznacza dla poprawy jakości powietrza na Mazowszu? (Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie)
 • Finansowanie realizacji zadań związanych z ochroną powietrza (Marcin Wajda, Dyrektor Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie)
 • Polska bez smogu – działania wspierające walkę z zanieczyszczeniem powietrza (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 • Smog – bomba chemiczna w aerozolu (Grzegorz Pollak, Fellowes Polska S.A.)
 • Wpływ transportu na jakość powietrza (Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska)
 • Zanieczyszczenie powietrza a planowanie kwestii transportowych (Leszek Wiśniewski, stowarzyszenie Miasto Jest Nasze)
 • Alarmy smogowe – odpowiedzialność obywatelska (Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy)

Zaplanowane debaty:

 • Lokalne strategie walki ze smogiem
 • Czy nowe technologie zmienią jakość powietrza, którym oddychamy?
 • Jak zmieniająca się struktura i nawyki związane z mobilnością Europejczyków poprawią nasze powietrze?
 • Nasza jakość życia to nasza wspólna odpowiedzialność. Co możemy zrobić?

Pełny program wydarzenia

Rejestracja uczestników

I Kongres Czystego Powietrza odbędzie się 14 maca 2017 r. w Warszawie. Obecnie trwa rejestracja uczestników. Udział bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest  Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Źródło: ZDG TOR
For. Pixabay