Kongres Zarządzania Administracją Samorządową, Wrocław
Blog Dane Infrastruktura Zaproszenia

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową: dyskusje o danych i sztucznej inteligencji w samorządzie

W przyszłym tygodniu (4-5 czerwca) biorę udział w Kongresie Zarządzania Administracją Samorządową organizowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Agenda wydarzenia podzielona jest na kilka interesujących bloków tematycznych, mocno zakorzenionych w praktyce. Ja będę miał okazję wziąć udział w debacie otwierającej Kongres poświęconej jakości i aktualności danych koniecznych do zarządzania nowoczesnym samorządem. Z kolei drugiego dnia będę moderował – mam nadzieję, że bardzo inspirującą – dyskusję o szansach i zagrożeniach dla samorządów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową jest kontynuacją organizowanego wcześniej Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy. OSS jest autonomiczną ścieżką tematyczną Kongresu, której towarzyszą równoległe konferencje kierowane do osób najbliżej współpracujących z sekretarzami w urzędach samorządowych – szefami kadr i płac, kierownikami działów informatyki, osobami zarządzającymi techniką i utrzymaniem ruchu w urzędach, a także redakcjami BIP-u, stron internetowych oraz innych kanałów dystrybucji informacji urzędowej. W ramach Kongresu odbędzie się także ścieżka paneli i wykładów dla kierownictw i pracowników centrów usług wspólnych, którzy realizują podobne zadania jak ich odpowiednicy zatrudnieni bezpośrednio w urzędach.

Uczestników Kongresu szczególnie gorąco zapraszam do wysłuchania dwóch paneli dyskusyjnych. W pierwszym z nich będę uczestnkiem, a w drugim – moderatorem.

4 czerwca, 11:00-12:00

Debata „Jakość i aktualność danych koniecznych do zarządzania nowoczesnym samorządem”, w któ®ej wezmą udział: Wojciech Jeszka (Prezes Zarządu Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o.), Przemysław Kamiński (Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej), dr inż. Aleksander Orłowski (Katedra Zarządzania Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska), Maciej Bluj (CEO, go2Smart), Bartosz Dominiak (Zastępca Burmistrza, Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy), Agata Miazga (Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, Ministerstwo Cyfryzacji) oraz
Krzysztof Wojciechowski (Dyrektor Rozwoju Obszaru Industrial Services Insperit Data Management, Grupa Impel). Debatę będzie moderował Szymon Ciupa ze smartcity-expert.eu. Tematy, które zostaną poruszone, to m.in.:

  • Dane jako podstawa podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w samorządzie
  • Źródła danych możliwych do wykorzystywania w samorządzie, w tym dane statystyczne. Jakość i aktualność dostępnych danych
  • Dobre praktyki wykorzystywania danych w zarządzaniu samorządem (zarządzanie infrastrukturą, gospodarka przestrzenna, planowanie strategiczne, uszczelnienie systemu poboru opłat lokalnych)
  • Informacja przestrzenna jako podstawa integracji i analizy danych miejskich
  • Zamieszkanie, zameldowanie, centrum życia – dane statystyczne, dane rzeczywiste a rozwiązanie prawne
  • Dane otwarte – systemowe rozwiązania zwiększające dostępność i jakość danych publicznych oraz ich ponowne wykorzystywanie

5 czerwca, 10.00-11.00

Debata „Sztuczna inteligencja – szanse i potencjalne zagrożenia dla samorządów”

W debacie wezmą udział: dr Monika Mizielińska-Chmielewska (Media Trend, Ekspert Rynku Innowacji), Marcin Bzdyra (Główny Specjalista, Urząd Miasta Podkowy Leśnej), prof. dr hab. Cezary Orłowski (konsultant ds. Projektów R&D Smart2business) oraz Michał Jaworski (Microsoft).

Pełny program Kongresu

Kongres Zarządzania Administracją Samorządową odbędzie się w dniach 4-5 czerwca we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1) we Wrocławiu.

Więcej informacji na www.kongresadministracji.pl.