Ludzie
Aktualności Smart Citizen Zaproszenia

Konkurs dotacyjny „HUMAN SMART CITIES”. Spotkania informacyjne

W lipcu Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacyjny skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. Wkrótce odbędzie się 5 spotkań informacyjnych dla  przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich (przyszłych wnioskodawców) oraz ich potencjalnych partnerów.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną zasady naboru projektów w konkursie. Spotkania odbędą się w: Warszawie (31.08), Iławie (5.09), Pile (12.09), Puławach (19.09) oraz w Katowicach (26.09). Na spotkaniu otwierającym w Warszawie przewidziano także wystąpienia ekspertów w dziedzinie inteligentnego zarządzania miastami.

Uwaga. Wymagana jest rejestracja na spotkania – na stronie ministerstwa.

Program spotkań

Początek spotkań planowany jest na godzinę 11:00. Spotkania powinny zakończyć się do godziny 15:00.

Poniżej ramowy program spotkań (szczegółowe programy będą zamieszczane  bliżej terminów spotkań):

  1. Powitanie.
  2. Wystąpienia eksperta nt. realizacji idei miasta inteligentnego w polskich samorządach (spotkanie otwierające)
  3. Prezentacja założeń i regulaminu Konkursu
  4. Zasady przygotowania fiszki projektowej/ wniosku i udziału w konkursie
  5. Zadania i obowiązki beneficjentów w związku z realizacja projektów
  6. Pakiet dla miast małych i średnich/ Partnerska Inicjatywa Miast (DSR) (spotkanie otwierające)
  7. Pytania/odpowiedzi/dyskusja
  8. Zakończenie spotkania

Organizator spotkań jest Wydział Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w Departamencie Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju (kontakt: konkursdotacji.popt@mr.gov.pl).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju