Gdańsk
Zaproszenia

Miasto Przyszłości: konkurs fotograficzny HANSartWORKS 2018 [zaproszenie]

Miasto Rostock, w imieniu Związku Hanzy, organizuje konkurs fotograficzny HANSartWORKS poświęcony tematowi „Miasto Przyszłości”. Gdańsk, miasto członkowskie Związku, wybierze gdańską reprezentację aplikacji. Najlepsze prace zostaną przesłane do Rostocku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października.

Konkurs fotograficzny poświęcony jest tematowi miasta przyszłości, czyli „miasta, które docenia i promuje swoją historię, jest źródłem rozwoju osobistego mieszkańców, jak i fundamentem pokojowego, liberalnego i przyjaznego społeczeństwa, stanowiąc siłę napędową jego bogactwa kulturalnego”.

Urząd Miejski w Gdańsku zbiera prace aplikujących i spośród nich wybierze reprezentację aplikacji. Wybrane prace zostaną przesłane do Rostocku, gdzie komisja konkursowa wybierze od 10 do 15 finalistów. Wystawa zwycięzców będzie prezentowana w Rostocku od od 21 do 24 czerwca 2018 roku w ramach HANSartWORKS 2018.

Aplikacje przygotowane wyłącznie w języku angielskim w formacie elektronicznym (USB albo link z nieograniczonym czasowo dostępem do materiałów) należy przesyłać na adres mailowy: sieroca@gdansk.gda.pl lub dostarczyć osobiście nośnik USB do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (referat ds. projektu Dom Chodowieckiego/Grassa, przy ul. Sierocej 6, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty (wszystkie w języku angielskim):

  • Wypełniony formularz aplikacyjny (w formacie PDF lub jpg).
  • 20-25 fotografii na temat konkursowy: „Stadt der Zukunft – Future City – Miasto Przyszłości”, w formacie jpg (min. 1400 pikseli). Folder ze zdjęciami powinien być nazwany tytułem prac.
  • Opis koncepcji artystycznej na max. 1800 znaków w formacie PDF. Opis powinien odnosić się do tematu konkursowego i sposobu jego realizacji.
  • CV z osiągnięciami artystycznymi na max. 1800 znaków, w formacie PDF.

Szczegółowe informacje i formularz aplikacyjny

Termin zakończenia przyjmowania aplikacji: 31 października 2017 r.

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zostaną powiadomione drogą mailową o jego wynikach.

Fot. Pixabay