Wielka Gala Smart City - Nagrody w Konkursie Smart City za 2018 rok
Blog

Konkurs Smart City. Trwa przyjmowanie nominacji

Mam przyjemność być członkiem Kapituły Konkursu Smart City, organizowanego w ramach wiosennej edycji Smart City Forum. W mojej ocenie konkurs jest przedsięwzięciem, które świetnie podsumowuje aktualne trendy w obszarze inteligentnych miast w Polsce. Do 14 lutego można zgłaszać nominacje do konkursu w 5 kategoriach.

Konkurs Smart City ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Laureaci Konkursu za 2017 rok

Laureaci Konkursu za 2018 rok

Konkurs w 5 kategoriach

Człowiek roku
Osobowość, wykazująca duże zaangażowanie we wprowadzanie innowacji w strukturę miasta oraz propagująca ważną rolę mieszkańca w jego tworzeniu.

Inteligentne rozwiązanie

Rozwiązanie z zakresu „smart city”, które niezawodnie sprawdza się w przestrzeni miejskiej, zdecydowanie ułatwiając codzienne funkcjonowanie, a zarazem przyczyniające się do oszczędności czasu, energii czy środków oraz mające pozytywny wpływ na środowisko. Kategoria skierowana jest tylko dla dostawców rozwiązań dla sektora. Rozwiązanie musi być już wdrożone i funkcjonować przynajmniej 6 miesięcy.

Smart City do 100 tysięcy mieszkańców

Polskie miasto do 100  mieszkańców, które efektywnie wykorzystuje dostępne innowacje oraz skutecznie zarządza zasobami i strategią rozwoju miasta na rzecz poprawy życia obywateli w zakresie, transportu, infrastruktury, energetyki, gospodarki przestrzennej oraz środowiska.

Smart City do 500 tysięcy mieszkańców

Polskie miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców, które efektywnie wykorzystuje dostępne innowacje oraz skutecznie zarządza zasobami i strategią rozwoju miasta na rzecz poprawy życia obywateli w zakresie, transportu, infrastruktury, energetyki, gospodarki przestrzennej oraz środowiska.

Smart City powyżej 500 tysięcy mieszkańców

Polskie miasto powyżej 500 tys. mieszkańców, które efektywnie wykorzystuje dostępne innowacje oraz skutecznie zarządza zasobami i strategią rozwoju miasta na rzecz poprawy życia obywateli w zakresie, transportu, infrastruktury, energetyki, gospodarki przestrzennej oraz środowiska.

Zgłaszanie nominacji do Konkursu Smart City za 2019 rok

Nominacje (płatne) można zgłaszać do 14 lutego na stronie Smart City Forum. Gorąco zachęcam.

Lista nominowanych w poprzedniej edycji konkursu

Wyboru zwycięzców konkursu dokona Kapituła Konkursu Smart City.