Kontakt

Najskuteczniej i najpewniej kontaktować się ze mną pod adresem bartek@smartcityblog.pl.

/gdybym nie odpowiadał dłużej niż 48 godzin – pisz jeszcze raz, być może spambox się pomylił…/

Inne sposoby komunikacji: