Blog Idea smart city

KPMG: Magnetyczne miasta – raport

W marcu wiele zamieszania zrobił przygotowany wspólnie przez Deloitte i serwis Targeo.pl „Raport o korkach w 7 największych miastach Polski”. O ile nikt nie negował danych dotyczących korków, o tyle zdziwienie, zniesmaczenie i śmiech wzbudziły absurdalne zalecenia autorów odnośnie likwidacji korków w miastach. Jednak czy kiepskie doświadczenie z raportem przygotowanym przez jedną firmę doradczą ma podważać  zaufanie do tego typu raportów w ogóle? Moim zdaniem nie i dlatego chcę Wam zarekomendować lekturę raportu KPMG „Magnetyczne miasta”.

Inteligentne miasta, nowoczesne miasta, miasta przyszłości, miasta cyfrowe, a teraz magnetyczne? Kolejna nazwa dla tego samego? I tak, i nie. Przedstawiona w lutym przez KMPG koncepcja miast magnetycznych różni się nieco podejściem od np. samej idei smart city, gdyż skupia się na czynnikach mogących przyciągać (a ich brak – odpychać) nowych mieszkańców, biznes i turystów do współczesnych miast. Choć wiele z tych czynników może pokrywać się z tym, co czyni współczesne miasta inteligentnymi, to jednak sposób ich opisania pozwala na odrębne i unikalne spojrzenie.

Gdy spojrzymy w przeszłość, to okaże się, że miasta będące liderami w danym momencie dziejów zawsze przyciągały. Utrata tej zdolności oznaczała zazwyczaj początek degradacji roli miasta na kartach historii. Dziś jest podobnie, choć magnes wielkich aglomeracji wydaje się być silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ale również konkurencja miast w przyciąganiu wspomnianych trzech grup (mieszkańcy, biznes, turyści) jest olbrzymia. Dlatego magnetyzm miast, rozumiany jako zdolność przyciągania, może okazać się kluczowy dla dynamicznego rozwoju współczesnych ośrodków miejskich.

Autorzy raportu „Magnetyczne miasta” („Magnet cities”) postawili sobie następujące pytania: co sprawia, że miasto przyciąga nowych mieszkańców lub odwiedzających? co jest przyczyną powstawania wielu nowych przedsiębiorstw i biznesów w tym mieście? dlaczego ośrodki badawczo-rozwojowe i centra innowacji lokowane są właśnie w takim mieście? co jest tajemnicą ich magnetyzmu?

Badanie zostało przeprowadzone na próbie ponad 150 miast, w tym kilku z Polski – przedstawiając dla nich wybrane dane porównawcze. Dla 9 miast z różnych części świata (Bilbao, Changwon, Christchurch, Denver, Incheon Songdo, Malmoe, Oklahoma City, Pittsburgh oraz Tel Aviv) opisano studia przypadku ukazujące różne podejścia miast do budowania swojej atrakcyjności.

Z analizy danych autorzy raportu zwrócili uwagę, że miasto magnetyczne to takie, które ma kilka wspólnych cech:

  • posiada silnego i charyzmatycznego lidera,
  • przyciąga kapitał inwestycyjny,
  • jest połączone z innymi miastami,
  • stale odnawia swoją fizyczną infrastrukturę,
  • posiada odróżniającą tożsamość,
  • rozwija nowe idee
  • oraz przyciąga młodych i zamożnych twórców.

Zachęcam zarówno do lektury głównej części raportu, jak i studiów przypadku stanowiących ważną cześć publikacji. Raport w języku angielskim dostępny jest na stronie KPMG. Kolejna edycja raportu ma być także w języku polskim.

 

Fot. Pixabay