Idea smart city Smart Citizen Zaproszenia

Lublin: Do 30 listopada zgłoś się do Europejskiego Panelu Miejskiego

Mieszkańcy i mieszkanki Lublina mają szansę zabrać głos w toczącej się debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej. Lublin będzie jednym z 20 miast w Europie, w których odbędą europejskie panele miejskiePytanie zadane lublinianom i lubliniankom to: „Jaka ma być polityka migracyjna Unii Europejskiej?”. Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu mogą zgłosić swój udział do 30 listopada.

Komisja Europejska, Europejska Sieć Miast „Eurocities” oraz Miasto Lublin zapraszają do udziału w Europejskim Panelu Miejskim. Celem panelu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości Unii Europejskiej oraz wypracowanie rekomendacji do rozwiązania najbardziej palących problemów europejskich. Rezultatem prac ma być przyjęcie trzech szczegółowych propozycji usprawnień w danym temacie. – Jako Polska jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Cieszę się, że Komisja Europejska dostrzega potrzebę dyskusji na temat jej przyszłości i zaprasza mieszkańców Lublina do debaty. Europejski Panel Miejski jest niepowtarzalną okazją do szerokiej rozmowy o przyszłości nas wszystkich jako Europejczyków, Polaków i Lublinian – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Spotkanie, które jest częścią konsultacji na temat przyszłości Europy odbędzie się w sobotę (8 grudnia) w godzinach 9:00-16:00 w Ratuszu (Plac Łokietka 1). Lublin należy do stowarzyszenia najważniejszych miast europejskich EUROCITIES, zostało też wyróżnione przez Komisję Europejską za działania partycypacyjne. Wśród tych miast, poza Lublinem są m.in.: Hamburg, Mediolan, Glasgow, Kluż-Napoka czy Amsterdam.

Zgłoszenia do panelu. Liczba miejsc ograniczona

Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy (PDF) i przesłać go na maila partycypacja@lublin.eu lub złożyć w Biurze Partycypacji Społecznej (ul. Bernardyńska 3, p.107) do 30 listopada 2018 r. do godz. 15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 81 466 25 50.

Liczba miejsc jest ograniczona, 4 grudnia osoby zgłaszające się zostaną poinformowane o uczestnictwie w Panelu.

Źródło: Urząd Miasta Lublina
Fot. Pixabay