Lublin
Aktualności Idea smart city

Lublin przystępuje do stowarzyszenia Leading Cities

W minionym tygodniu lubelscy radni podjęli decyzję o przystąpieniu Lublina – jako pierwszego polskiego miasta – do stowarzyszenia Leading Cities oraz wyrazili zgodę na zawarcie umowy o współpracy w ramach sieci Leading Cities – Making Cities Smarter.  

Leading Cities jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań Smart City, współpracy wspierającej zrównoważony rozwój oraz kształtowaniu strategii miejskich. Leading Cities to również globalna sieć łącząca miasta w celu wymiany informacji, najlepszych praktyk i rozwiązań oraz doświadczeń. Sieć ta uwzględnia wszelkie sektory funkcjonujące w ramach organizmu miejskiego: publiczny, prywatny, non-profit, akademicki oraz sektor związany z inicjatywami obywatelskim. Miasta partnerskie funkcjonujące w ramach organizacji to: Boston, Barcelona, Dublin, Lizbona, Lyon, Vancouver, Hamburg, Rio de Janeiro, Zapopan, Hajfa.

Miasta działające w ramach sieci Leading Cities zostały dobrane na podstawie specyficznych cech wspólnych takich jak np. ilość wykwalifikowanej siły roboczej, poziom innowacji i technologii, ilość szkół wyższych i innych placówek z branży badawczo-rozwojowej. Z uwagi na taki dobór, miasta należące do sieci mają możliwość zidentyfikowania podobnych problemów i opracowania skutecznych metod ich rozwiązania, a także miasta otrzymują unikatową szansę na rzetelny i wiarygodny benchmarking.

Lubin ma w planach dołączenie również do stowarzyszenia OACS (Open & Agile Smart Cities).

Fot. Pixabay