Smart City - założenia i perspektywy, Warszawa 2018
Blog Ekologia Idea smart city Infrastruktura Innowacje i biznes Patronaty Relacje Warsaw Smart City

Merytorycznie podczas kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”

15 listopada w Warszawie odbyła się XV edycja cyklicznego kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”. Choć trafiłem na nią niemal prosto z samolotu z Barcelony, gdzie odbywało się Smart City Expo World Congress, to dyskusje w Warszawie okazały się nie mniej fascynujące.

Podczas konferencji miałem możliwość moderować dwie dyskusje panelowe:

  • Smart City - założenia i perspektywy, Warszawa 2018
    Fot. Success Point

    „Smart citizen w smart city – współrządzenie inteligentnym” z udziałem: dra Rafała Cieślaka (adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet  Warszawski), dra Krzysztofa Gawkowskiego (Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa – autor niedawno wydanej książki Cyberkolonializm), Daniela Larssona (Radca Ambasady Szwecji w Polsce ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych) oraz Bartosza Mysiorskiego (Ekspert ds. PPP, Fundacja Centrum PPP). Dyskusja została zdominowana tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego i potencjałem bardziej odważnej współpracy miast z partnerami biznesowymi. Nie zabrakło wielu ciekawych odwołań do przykładów z naszego kraju, np. aktywności takich firm jak IKEA czy Volvo

  • „Miejska Polityka Energetyczna – bezpiecznie, inteligentnie, efektywnie i odnawialnie” z udziałem: prof. dr hab. inż. Doroty Chwieduk (Wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej), Joanny Wis-Bielewicz (Senior Project Manager w Adelphi), prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski (Instytut Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej) oraz Andrzeja Wiszniewskiego (Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii). Rozmówcy spróbowali zdefiniować miejską politykę energetyczną. W dyskusji poruszyliśmy m.in. tematy jakości powietrza, ciepłownictwa, rozwoju elektromobilności, a także efektywności energetycznej budynków.

Smart City - założenia i perspektywy, Warszawa 2018Trzeci panel był zatytułowany „Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport”, który moderował Piotr Olkowicz, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast. Podczas konferencji odbyły się również prezentacje twórców rozwiązań technologicznych dla miast, m.in. interesujący przykład blinkee.city czy projekt miasta na zdjęciach ukośnych i w  3D przygotowany przez firmę MGGP Aero. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja firmy Trapeze Poland nt. możliwości testowania się w przyszłym roku w Polsce autobusu autonomicznego.

Kongres „Smart City – założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych. Celem wydarzenia jest budowa płaszczyzny współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie smart city między przedsiębiorcami a władzami samorządowymi oraz biznesem.

 

Smart City Blog był patronem medialnym wydarzenia.