II edycja konferencji Miasto 2.0 – Smart City
Patronaty Relacje

Miasto 2.0 – Smart City, czyli jak polskie miasta wdrażają inteligentne rozwiazania

Dużo świetnych studiów przypadku z polskich miast w zakresie wdrożeń smart city oraz nagrody dla najlepszych – tak w skrócie można podsumować II edycję konferencji Miasto 2.0 – Smart City, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Warszawie. Zorganizowane przez redakcję Computerworld wydarzenie przyciągnęło kilkuset przedstawicieli sektora publicznego. Jedno z wyróżnień w konkursie otrzymała Warszawa. 

Ideą, która przyświeca konferencji, jest promocja dobrych praktyk w cyfrowej transformacji polskich miast oraz wymiana wiedzy między innowatorami z różnych zakątków kraju.

Prezentacje inteligentnych wdrożeń w polskich miastach

Podczas konferencji rzadko zdarza się, aby wszystkie prezentacje były na równym i wysokim poziomie. Tym razem tak było. Tomasz Nadolny z Urzędu Miejskiego w Gdańsku opowiedział o wdrażaniu strategii smart city oraz o otwieraniu danych. Przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Zabrzu dowiodła, że kontrola zarządcza w urzędzie może być przydatna, a nie stanowić uciążliwe i zbędne zadanie dla urzędników. Tomasz Pactwa z Urzędu m.st. Warszawy przedstawił projekt Virtualna Warszawa wykorzystujący beacony oraz pokazał, jak nowe technologie mogą wspierać pracowników domu opieki społecznej. Władysław Reczyński z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprezentował rozwój oświetlenia drogowego i iluminacji obiektów z Krakowie. Urząd Miasta Katowice pochwalił się wdrożeniem KISMiA, czyli Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz. Tymoteusz Przybylski z Centrum Usług Informatycznych Urzędu Miasta Wrocławia pokazał PLIP, czyli platformę rozliczeń finansowych mieszkańców z miastem za pomocą internetu.

Swoją prezentację miał również przedstawiciel biznesu. Marek Duda, prezes CEZ ESCO Polska, opowiedział w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskiwać oszczędności w zużyciu energii elektrycznej dzięki projektom realizowanym w formule ESCO. Jest to temat o tyle ważny, że urzędnicy do projektów dzielenia się wypracowanymi oszczędnościami podchodzą wciąż z dużą ostrożnością, a czasami i nieufnością.

Wrocław z tytułem „Lider Miejskich Innowacji”

Na koniec konferencji odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom II edycji konkursu „Lider Miejskich Innowacji”. Spośród zgłoszonych podmiotów jury konkursu wskazało miasta i jednostki organizacyjne, które w najpełniejszy sposób realizują założenia koncepcji smart city. Zwycięzcą została jednostka organizacyjna stolicy Dolnego Śląska – Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Miejsce na podium zapewniły CUI trzy zgłoszone projekty: oprogramowanie wspierające składanie i obsługę wniosków w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Platforma Informacyjno-Płatnicza (PLIP) oraz Oprogramowanie dla Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – NPP.

Jury konkursu przyznało także trzy wyróżnienia:

  • Miastu Stołecznemu Warszawa – za przygotowanie wyposażonego w API portalu otwartych danych, system elektronicznej rekrutacji pracowników „eRekrutacje” oraz – w szczególności – aplikację mobilną Warszawa 19115.
  • Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku – za projekty „Otwarty Gdańsk” (udostępnianie otwartych danych) oraz „Mapa porządku” (przesyłanie przez mieszkańców zgłoszeń dotyczących zachowania czystości w mieście)
  • Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – za wdrożenia dotyczące oświetlenia: projekt „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” oraz pilotażowy projekt modernizacji oświetlenia ulicznego z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania i instalacji PV.

 

Blog Warsaw Smart City był partnerem medialnym wydarzenia.