Blog Idea smart city Innowacje i biznes Technologie

Miasto jako platforma

Jakiś czas temu zostałem sygnatariuszem manifestu „Miasto jako platforma” (City as a Platform Manifesto) opracowanego przez TM Forum, organizację branżową zrzeszającą operatorów telekomunikacyjnych i dostawców rozwiązań IT z całego świata. Dziś chcę zapoznać Was z tym 10-punktowym dokumentem. Zachęcam wszystkich miejskich interesariuszy (miasta, mieszkańcy, biznes, ngos, etc.) do jego stosowania. 

Dlaczego podpisałem się pod manifestem? Ponieważ przedstawiona w nim wizja wykorzystywania technologii w miastach jest zbieżna z moim spojrzeniem na rozwój inteligentnych miast, w których centralną postaciami są ich użytkownicy, nie technologie. Oczywiście, sam dokument niczego nie zmienia. Ale już stosowanie zawartych w nim postulatów może przyczynić do tego, że tworzone na potrzeby miast systemy IT będą adresowały potrzeby użytkowników miast.

W rozumieniu manifestu platformy miejskie to platformy cyfrowe służące do zarządzania danymi dotyczącymi miast, a będącymi w posiadaniu jednostek miejskich, przedsiębiorstw, mieszkańców lub pochodzących z sieci sensorów. Oto postulaty zawarte w manifeście:

  1. Platformy miejskie muszą umożliwiać tworzenie usług poprawiających jakość życia w miastach, przynosząc korzyści mieszkańcom, środowisku i pomagając zmniejszyć wykluczenie cyfrowe.
  2. Platformy miejskie muszą łączyć podmioty publiczne i prywatne w ramach ekosystemów cyfrowych.
  3. Platformy miejskie muszą wspierać zasady ekonomii współdzielenia oraz ekonomii cyrkularnej.
  4. Platformy miejskie muszą zapewniać lokalnym starupom i przedsiębiorstwom możliwość wprowadzania innowacji i rozwijania się.
  5. Platformy miejskie muszą zapewniać prywatność i bezpieczeństwo poufnych danych.
  6. Platformy miejskie muszą zapewniać dostęp do informacji o decyzjach politycznych i oferować mieszkańcom mechanizm umożliwiający wysłuchanie ich zdania.
  7. Platformy miejskie muszą angażować samorząd lokalny w zarządzanie nadzór nad nimi oraz powinny być tworzone i zarządzane przez najbardziej kompetentne i doświadczone organizacje.
  8. Platformy miejskie muszą być oparte na otwartych standardach, najlepszych praktykach branżowych i otwartych interfejsach API w celu ułatwienia neutralnego podejścia dostawcy, w zgodzie z przyjętymi w branży modelami architektury.
  9. Platformy miejskie muszą wspierać wspólne podejście do integracji danych lub usług między miastami, umożliwiając miastom każdej wielkości udział w rozwijającej się gospodarce opartej o dane.
  10. Platformy miejskie muszą wspierać cel 11 Zrównoważonego Rozwoju ONZ – Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Więcej informacji o manifeście

Fot. Pixabay