Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach
Zaproszenia

Miasto Przyszłości podczas XV edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów [zaproszenie]

5-6 października w Katowicach odbędzie się XV edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Wydarzenie to 2 dni spotkań, 500 wystąpień, 90 paneli, 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów. Jak podczas większości tego typu wydarzeń w ostatnim czasie, nie zabraknie na nim tematyki smart city. 

Piętnasta edycja Forum obejmie aż 15 równoległych konferencji oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące. W sumie odbędzie się ponad 90 paneli i debat, które będą składać się na ścieżki tematyczne. Wśród nich znajdujemy m.in.: Miasto Przyszłości, Strategie zrównoważonej mobilności w miastach, Mieszkalnictwo i rewitalizacja czy Cyberbezpieczeństwo.

Miasto Przyszłości i inne tematy smart city

W ramach ścieżki tematycznej Miasto Przyszłości odbędą się debaty na następujące tematy:

  • Inteligentna transformacja przestrzeni miejskiej. Tworzenie metropolii
  • Rewolucja oświetleniowa w miastach
  • Efektywne sieci wodociągowe i ciepłownicze
  • Zrównoważona energia
  • Big data a bezpieczna przestrzeń i mieszkańcy
  • Inteligentna infrastruktura miast i sieci szerokopasmowe

Z kolei w ramach bloku Strategie zrównoważonej mobilności w miastach omówione będą m.in. następujące zagadnienia: Inteligentne Systemy Transportowe i systemy poboru opłat w mieście, rozwój elektro- i gazomobilności w Polsce, infrastruktura towarzysząca mobilności. Blog Cyberbezpieczeństwo to m.in rozmowy o: edukacja pracownikow JST w zakresie (cyber)bezpieczeństwa, ROD – dane osobowe w czasach transformacji, szacowanie ryzyka w obszarze IT, implementacja NIS i ustawy o cyberbezpieczeństwie.

Nowością w tym roku, w stosunku do wcześniejszych edycji Forum, jest ścieżka tematyczna nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rozmowy będą dotyczyć m.in.: tendencji w finansowaniu zadań publicznych, efektywnych systemów lokalnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, nowoczesne technologie w zarządzaniu współpracą lokalną (e-konsultacje, budżet obywatelski, wspólne kampanie społeczne i promocyjne).

Informacje organziacyjne

Forum odbędzie 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Więcej informacji o programie Forum i zasadach udziału można znaleźć na stronie www.samorzadoweforum.pl.

Organizatorem wydarzenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz miesięczników Wspólnota Mieszkaniowa i Pracownik Samorządowy. Współgospodarzami Forum są: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Miasto Katowice.