Archiwum, dane
Bezpieczeństwo Blog Idea smart city Innowacje i biznes Startupy Technologie

Czy Ministerstwo Cyfryzacji przyspieszy otwieranie danych przez miasta?

Otwarte dane są jednym z paliw napędzających rozwój współczesnych miast. Temat ten w Polsce jest traktowany raczej z przymróżeniem oka. Wielu decydentów miejskich ma o nim znikomą wiedzę, a tym samym nie czuje potrzeby udostępniania zasobów danych będących w posiadaniu miast i ich jednostek organizacyjnych. Dlatego warto zwrócić uwagę na nową odsłonę portalu dane.gov.pl prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Resort opracował też standardy otwartości danych.

Obecnie na portalu można znaleźć zbiory danych udostępnianych przez ponad 100 instytucji publicznych, w tym również przez miasta. Dane są udostępniane bezpłatnie do ponownego wykorzystania, również w celach biznesowych. Ministerstwo Cyfryzacji tak definiuje adresatów swojego projektu:

  • obywatele zainteresowani działaniami państwa,
  • firmy, które budują innowacyjne produkty i usługi oparte na danych,
  • organizacje pozarządowe, wykorzystujące dane w codziennej pracy,
  • naukowcy prowadzący badania,
  • urzędnicy przygotowujący raporty i analizy.

O tym, do czego mogą być wykorzystane otwarte dane pisałem m.in. w tekście Do czego mogą służyć otwarte dane w mieście? Pozostaje mieć nadzieję, że liczba zbiorów otwartych danych będzie szybko przyrastać.

Miejskie portale otwartych danych (tylko tyle udało mi się namierzyć – jeśli coś pominąłem, podeślijcie linki):

Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej

Standardy dla otwartych danych

Na stronie znajdziemy też standardy otwartości danych dla administracji publicznej przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stosowanie standardów zapewnia właściwe przygotowanie i udostępnianie danych do ponownego wykorzystywania. Standardy zostały podzielone na 4 obszary:

Standard API (PDF) – minimalne, rekomendowane zalecenia, dotyczące interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych, które przechowują dane publiczne. Został stworzony po to, aby administracja publiczna udostępniała swoje dane przez API według jednolitego standardu

Standard bezpieczeństwa (PDF) – Zbiór zaleceń dotyczących bezpieczeństwa otwierania danych publicznych. Służy zapewnieniu  odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w procesach otwierania danych przez administrację. W kontekście udostępniania danych z zasobów publicznych (pozwalających na zapewnienie prywatności, ale umożliwiających zachowanie wartości informacyjnych danego zbioru i potencjału dla ponownego wykorzystywania) kluczową kwestię dla bezpieczeństwa stanowi m.in. dobór odpowiednich technik anonimizacji.

Standard techniczny (PDF) – wymagania techniczne dla danych publicznych, w tym dla poszczególnych pięciu poziomów otwartości danych (według schematu Tima Bernersa-Lee) i formatów danych wraz z przykładami. Standard obejmuje także wymagania dot. formatowania określonych typów danych jak dane adresowe czy data.

Standard prawny (PDF) – Zalecenia dotyczące ram prawnych, pozwalające na powszechny i swobodny dostęp do danych i ich ponowne wykorzystywanie. Dokument prezentuje zagadnienia prawne istotne przy podejmowaniu decyzji o udostępnianiu danych w sposób otwarty, m.in. kwestie licencjonowania oraz ochrony praw autorskich.

Na podstawie: dane.gov.pl
Fot. Pixabay