Rozmowy Gdańskie, Stralsund
Bezpieczeństwo Blog Relacje

„Mobilne dane. Mobilni obywatele. Mobilna policja”, czyli dyskusje o smart police

W ubiegłym tygodniu miałem okazję wystąpić z prezentacją o inteligentnych miastach na międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa „Mobilne dane. Mobilni obywatele. Mobilna policja” w Stralsund (Niemcy). Tematyka dwudniowych rozmów policjantów z Polski i Niemiec (i kilku innych krajów) dotyczyła różnych aspektów mobilności w dzisiejszym świecie: zarówno tej w sensie fizycznym, jak i wirtualnym.

Czas spędzony w pięknej sali obrad ratusza w Stralsundzie nie był stracony. W zasadzie każde wystąpienie określiłbym jako wartościowe – piszę to z punktu widzenia osoby zajmującej się tematyką rozwoju współczesnych miast, w których temat bezpieczeństwa staje się coraz bardziej gorący. Sądząc po dużym zainteresowaniu słuchaczy, wydaje mi się, że również obecni na konferencji policjanci wynieśli z niej wiele wartościowych informacji. O czym była mowa?

Rozmowy Gdańskie, StralsundPierwszego dnia mówiono dużo m.in. o samochodach autonomicznych i związanych z nimi prawnymi aspektami odpowiedzialności, o wykorzystywaniu przez administrację publiczną chmury obliczeniowej, o wymianie informacji pomiędzy europejskimi policjami przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, cyberprzestępczości i terroryzmu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja prof. Jerzego Kosińskiego o zagrożeniach związanych z płatnościami mobilnymi, a także informacje przekazane przez amerykańskich funkcjonariuszy o wykorzystywaniu danych mobilnych w przypadku ataków terrorystycznych – na przykładzie ataków w Bostonie w 2013 roku i San Bernardino w 2015 roku.

Drugi dzień rozpoczął się od problematyki inteligentnych miast. Juan Echevarria Cuenca przedstawił kompleksowy projekt wdrażania smart city w Santander w Hiszpanii. Z kolei ja w swojej prezentacji przybliżyłem ideę inteligentnego miasta (w wersji Smart City 3.0), opowiedziałem nieco o współczesnej mobilności miejskiej, a także pokazałem kilka interesujących polskich przykładów, m.in. projekt Warszawa 19115 czy przygotowywany do wdrożenia carsharing samochodów elektrycznych we Wrocławiu.

Rozmowy Gdańskie, StralsundZ interesującą prezentacją wystąpili policjanci z Austrii, którzy opowiedzieli o wdrażanej obecnie koncepcji zacieśniania współpracy z mieszkańcami oraz zaprezentowali swoją aplikację mobilną dla użytkowników smartfonów. Z kolei odmienne od wielu wystąpień miał szef szwedzkiej policji w Kalmar, który mówił o mobilności policji na obszarach słabo zaludnionych i w konkluzji stwierdził, że ważniejszy od wszystkich nowoczesnych technologii jest osobisty kontakt policjanta z mieszkańcami. Warte odnotowania są dwa wystąpienia po koniec konferencji: kmdr dr hab. Jarosław Teska z Akademii Marynarki Wojennej w Gdynii pokazał jak wiele różnych istniejących zbiorów danych wymaga integracji, aby były pomocne w sytuacjach kryzysowych, natomiast Paweł Suchanek z FRONTEX (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej) przedstawił aktualną sytuację związaną z migracjami na teren Unii Europejskiej.

 

Konferencja była 18. edycją corocznych spotkań „Rozmowy Gdańskie” (Gdansk Talks), organizowanych naprzemiennie w Polsce i Niemczech. Tym razem odbyła się ona w przepięknym hanzeatyckim mieście Stralsund. Za zaproszenie do udziału w spotkaniu dziękuję Akademii Marynarki Wojennej w Gdynii, współorganizatorowi wydarzenia. 

 

Fot. Facebook / Gdansk Talks