Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City Aleksander Orłowski
Blog Idea smart city

Do przeczytania: Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City

Od czasu do czasu polecam w tym miejscu książki poświęcone tematyce rozwoju inteligentnych miast. Szczególnie cieszą mnie publikacje polskich autorów, gdyż są one lepiej osadzone w naszych realiach i zazwyczaj uwzględniają lokalne, cenne doświadczenia. Tym razem chcę polecić publikację naukową przygotowaną przez dra Aleksandra Orłowskiego „Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City”. 

Bartosz Dominiak, Aleksander Orłowski
W czerwcu br. podczas Kongresu Zarządzania Administracją Publiczną we Wrocławiu wraz z Aleksandrem Orłowskim uczestniczyłem w ciekawej debacie o wykorzystaniu danych w zarządzaniu jednostką samorządową.

Książka, oparta na badaniach przeprowadzonych w 10 urzędach miejskich dużych polskich miast, ukazuje innowacyjne podejście do określania gotowości urzedów do wdrażania strategii inteligentnego miasta.

Książkę „Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City” można kupić w sklepie internetowym wydawnictwa Cedewu.

Na pewno nie jest to książka dla osób poszukujących podstawowych informacji o idei smart city. To publikacja dla zdecydowanie bardziej zaawansowanych użytkowników – urzędników wyższego i średniego szczebla odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju miast, przedstawicieli dostawców kompleksowych rozwiązań dla miast, ekspertów i doradców pracujących z miastami, naukowców, doświadczonych aktywistów miejskich. Autor przedstawia w niej drogę pomiędzy miastem a miastem inteligentnym, wskazując urząd miejski jako kluczową instytucję zarządzającą procesami przejścia na tej drodze.

„W celu pokazania tej drogi konieczne było przeprowadzenie badań w miastach. Przedstawiono badania przeprowadzone w dziesięciu polskich, dużych urzędach miejskich, w których badanie dotyczyło prezydentów, wiceprezydentów, sekretarzy i osób odpowiedzialnych za Smart City, aby przeanalizować zachodzące procesy zmian. Gotowość urzędu miejskiego wydaje się być bardziej istotna niż pojedyncze badanie stwierdzające na ile dane miasto jest obecnie Smart. Pozwala bowiem planować i ograniczać ryzyko projektów Smart City, a jednocześnie wskazywać kolejność zmian, niezbędnych do dokonania także przez sam urząd miejski.

Efektem prac są zaprezentowane w tej książce:
• Nowa koncepcja Smart City – Procesowa dynamiczna koncepcja gotowości urzędu miasta do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City.
• Model dla tej koncepcji, który sprawi, że będzie mierzalna – Model gotowości procesowej urzędu miejskiego do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City.
• Dedykowaną ramę badawczą – Metodologiczna Rama Badawcza Smart City.

Każdy z efektów poddano weryfikacji w wybranych urzędach miejskich, organizacjach pozarządowych oraz firmach informatycznych, proponując jednocześnie nową metodę weryfikacji oraz środowisko do dalszej rozbudowy modelu przez kolejne urzędy miejskie.”

Wydawnictwo Cedewu