Monitoring wizyjny, CCTV
Bezpieczeństwo Blog Mobilność Przestrzeń Top Warsaw Smart City

Monitoring wizyjny w Warszawie to pic i fotomontaż…

Ile w przestrzeni publicznej Warszawy znajduje się kamer? Prawie 14 tysięcy! Z tego 378 kamer wpiętych do zintegrowanej sieci monitoringu wizyjnego, 22 kamery w systemie ATR (automatycznej rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, 108 kamer nadzoruje ruch drogowy. A ile w tym roku straż miejska wystawiła mandatów za nielegalne parkowanie pojazdów na podstawie zgłoszeń z monitoringu? 0!!! Zero!!! Wielkie zero!!!

Jednym z najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zjawisk w Warszawie jest nielegalne parkowanie pojazdów: na chodnikach, na trawnikach, przed przejściami dla pieszych i w innych niebezpiecznych i utrudniających życie innym miejscach. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji opłacane z podatników warszawskich instytucje powinny traktować priorytetowo ten temat i do maksimum wykorzystywać prawne możliwości i posiadana infrastrukturę. Czy traktują? Czy wykorzystują? Sprawdziłem.

Kamery niedowidzą, gdy ktoś parkuje nielegalnie

U zbiegu ulic Młynarskiej i Długosza w Warszawie powstał nowoczesny, pięciokondygnacyjny gmach Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. W tym jednym budynku mieszczą się m.in. siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu. Odległość między tymi dwoma jednostkami nie jest zbyt długa. Na pewno dobrze ze sobą współpracują.

Aby to potwierdzić, kilkanaście dni temu wysłałem do straży miejskiej następujące pytania:

1) Ile zdarzeń – w okresie od 01.01.2017 do 27.10.2017 – dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów, zarejestrowanych przez monitoring wizyjny obsługiwany przez Zakład Obsługi Monitoringu Wizyjnego, zostało przekazanych Straży Miejskiej m.st. Warszawy w celu ustalenia sprawcy i ukarania?
2) Ile mandatów – w okresie od 01.01.2017 do 27.10.2017 – dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów zostało wystawionych przez Straż Miejską m.st. Warszawy na podstawie zapisów z monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez Zakład Obsługi Monitoringu Wizyjnego?

Wczoraj dostałem odpowiedź i lekko się zdziwiłem, zirytowałem, wkurzyłem. Z odpowiedzi wynika, że od początku tego roku do 27 października:

  • z Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu do straży miejskiej wpłynęły 33 informacje o niezgodnym z prawem parkowaniu pojazdów
  • żadna z tych interwencji nie zakończyła się mandatem
  • ale zastosowano inne środki „oddziaływania wychowawczego” (pouczenia, ostrzeżenia)
  • wszczęto 11 procedur wyjaśniających.

Całość odpowiedzi poniżej.

Jedno nielegalne parkowanie na 10 dni?

Wynik sprawdzenia – 33 informacje o nielegalnym parkowaniu przez okres 300 dni  z kilkuset kamer codziennie obserwujących ulice Warszawy. Uwierzycie? Bo ja uwierzę pod warunkiem, że głównym kryterium naboru kluczowych pracowników do miejskiego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu jest poważna wada wzroku. Pic na wodę i fotomontaż.

PS1. Braku mandatów ze strony straży miejskiej w tych 33 przypadkach nie będę komentował, bo to jednak za mała próbka do wiarygodnej oceny.

PS2. Nie kwestionuję, że być może monitoring wizyjny wspaniale służy innym ważnym celom realizowanym przez administrację miejską dla mieszkańców stolicy. Nie zmienia to faktu, że jednego z najważniejszych problemów (nielegalnego parkowania), które ten monitoring mógłby rozwiązywać, nie rozwiązuje.

Straż miejska, monitoring, mandaty

Dane o liczbie kamer pochodzą z konferencji Safe City Forum, która odbyła się w kwietniu br. w Warszawie.
Fot. Pixabay