Inspiratorzy Biznesu 2018 Innowacje
Aktualności Innowacje i biznes Technologie

Nagroda „Inspiratorzy Biznesu 2018 Innowacje” przyznana za rozwiązania w zakresie Smart City

Nagrody „Inspiratorzy Biznesu 2018 Innowacje” są przyznawane przez Agencję Informacyjną Newseria i trafiają do firm, które pokazują nowe, innowacyjne kierunki i możliwości rozwoju. EmiTel S.A. otrzymał nagrodę Inspiratora Biznesu za rozwiązania w zakresie Smart City wspierające rozwój Gospodarki 4.0.

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój technik informacyjnych i radiokomunikacyjnych, co zaowocowało burzliwym rozwojem rozwiązań Internetu rzeczy (IoT), wykorzystywanych także w budowaniu koncepcji smart city. Nowoczesne, inteligentne miasta mają stać się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców, a systemy informatyczne mają za zadanie poprawę warunków życia i ułatwienie wielu procesów wpływających na funkcjonowanie miasta. Aby to osiągnąć niezbędne jest zapewnienie systemów komunikacyjnych łączących różnego rodzaju czujniki i sterowniki z systemami gromadzącymi dane w celu ich analizy, wizualizacji oraz reakcji na zaistniałe zdarzenia, a w idealnym przypadku nawet przewidywanie możliwości wystąpienia niektórych negatywnych zdarzeń, w celu zapobiegania nim.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom EmiTel podął decyzję o rozwoju sieci transmisyjnej na potrzeby IoT/SmartCity na bazie technologii Long Range Radio, którą oferuje na terenie całego kraju. Dostępność takich rozwiązań ma na celu stymulowanie rozwoju usług na bazie sieci niskoenergetycznych w Polsce. Stwarza szansę dla lokalnych przedsiębiorców, start-up’ów oraz większych firm do tworzenia rozwiązań Internetu Rzeczy, w szczególności w ramach aglomeracji miejskich.

– W dzisiejszych czasach innowacyjność staje się podstawowym źródłem przewag konkurencyjnych. Bardzo istotna jest jednak ścisła współpraca świata nauki z biznesem oraz otwartość na szerokie testy nowych rozwiązań. Dlatego EmiTel współpracuje z polskim światem nauki i wdraża nowatorskie projekty i rozwiązania w zakresie Internetu Rzeczy, dzięki którym nasi partnerzy mogą wdrażać swoje własne pomysły biznesowe – powiedział Andrzej Kozłowski, prezes zarządu EmiTel S.A.

Projekt realizowany przez EmiTel jest otwarty dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą i tworzeniem oraz sprzedażą własnych usług na bazie transmisji w sieci działającej w systemie Long Range Radio. Obecnie wspólnie z firmami partnerskimi oraz wybranymi urzędami miast prowadzone są projekty testowe w kliku polskich miastach. Celem jednego z takich projektów jest zbudowanie systemu do wykrywania miejskich wysp ciepła (MWC), czyli zaburzeń temperatury związanych z silną urbanizacją terenu. Identyfikacja i przeciwdziałanie powstawaniu miejskich wysp ciepła jest jednym z celów miejskich programów adaptacji do zmian klimatu. Budowany system ma za zadanie ułatwienie ciągłego badania zjawiska MWC w miastach. W innym projekcie prowadzone są testy czujników parkingowych, a w przyszłości być może także czujników systemu badania i predykcji wypełnienia koszy na odpady.

EmiTel wraz ze swoimi partnerami biznesowymi prowadzi i przygotowuje kolejne testy rozwiązań umożliwiających odczytywanie danych z liczników różnych mediów (np. wody) oraz innych wyspecjalizowanych urządzeń pomiarowych, dedykowanych np. dla sektora energetycznego.

– Mamy świadomość, że to dopiero początek. Jesteśmy przekonani, że na bazie proponowanych przez EmiTel rozwiązań, istnieje możliwości kreowania niemal nieskończonej liczby pomysłów na poprawę komfortu życia mieszkańców miast oraz nowych przedsięwzięć gospodarczych. Te działania stwarzają możliwości zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, czy to miejskich, czy też prywatnych oraz bardziej efektywne zarządzanie posiadaną infrastrukturą. Jest to również szansa na tworzenie nowych strumieni przychodowych dla firm a dla włodarzy miast istotnych oszczędności – dodał Andrzej Kozłowski.

Nagrody „Inspiratorzy Biznesu 2018 Innowacje” trafiły do 9 firm

Tytuł i statuetkę „Inspiratorzy Biznesu 2018 Innowacje” otrzymało w sumie 9 podmiotów.

1. Projekt firmy Hitachi – „Wykorzystanie macierzy WORM w odpowiedzi na problem trwałego nośnika i regulację MIFID2”

Hitachi Content Platform (HCP) czyli tzw. „macierz WORM” jest obiektową macierzą dyskową z wbudowanym sprzętowo szeregiem mechanizmów bezpieczeństwa w tym mechanizmem WORM (ang. Write-Once-Read-Many) czy też retencją danych. Mechanizm WORM umożliwia zapewnienie niezmienności przechowywanych informacji. Hitachi opracowało prawną, funkcjonalną i technologiczną koncepcję wykorzystania HCP do rozwiązania problemu trwałego nośnika w polskim sektorze bankowym przy jednoczesnym spełnieniu wymagań regulacji MIFID2.

2. EmiTel za rozwiązania w zakresie „Smart City” wspierające rozwój Gospodarki  4.0

To sieć transmisyjna na potrzeby IoT/SmartCity na bazie technologii Long Range Radio, dostępnej dla partnerów biznesowych EmiTel na terenie całego kraju.

Long Range Radio jest rozwiązaniem niskoenergetycznym, co oznacza, że transmisja odbywa się z niewielką mocą, a przez to czujniki, także te zasilane z wykorzystaniem baterii, mogą działać bezobsługowo nawet przez wiele lat. Technologia jest kluczowa dla Smart Cities – wizji by nowoczesne, „inteligentne” miasta stawały się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców.

3. Arcus: Arcus Kyocera Zeccer

Arcus Kyocera Zeccer to rozwiązanie umożliwiające zlecanie wydruków z dowolnego urządzenia (laptop, tablet, telefon), pobieranie opłat i stałą kontrolę druku. Osoby zainteresowane wydrukiem mogą wysłać dokumenty załączone w wiadomości e-mail na adres drukarki, a system zajmuje się pozostałymi elementami procesu. Wydruk jest bezpieczny. Samoobsługowy punkt druku zajmuje niewiele miejsca – od 0,2 m² do 0,5 m².

4. Projekt firmy UST-M – Innowacyjny wkład liniowy z dyspenserem o specjalnych właściwościach biobójczych (L-PRO)

To najnowocześniejszy na rynku wkład mineralizujący wodę pitną,  przeznaczony do popularnych systemów filtracyjnych RO (odwrócona osmoza). W sposób kontrolowany wzbogaca wodę w pożądane substancje. Dostępne na rynku wkłady mineralizujące mają poważną wadę, tj. brak możliwości kontroli nad szybkością i ilością uwalniania substancji. Czasami dochodzi do sytuacji, w których mineralizacja jest tak duża, że zmienia smak wody. Innym razem jest na tyle znikoma, że użytkownik spożywa wodę całkowicie wyjałowioną. Niewątpliwą zaletą wkładu jest fakt, że nie wymaga zasilania elektrycznego. To obecnie jedyny tego typu produkt na świecie.

5. SAN AERO

Projekt tej firmy umożliwia zastosowanie nanotechnologii dwutlenku tytanu TiO2.  Służy do oczyszczania powietrza i powierzchni oraz dezodoryzacji w sposób ciągły w samolotach, pociągach, autobusach, busach, taksówkach i samochodach. Powoduje on:

  • redukcję zagrożeń dla zdrowia osób korzystających z komunikacji masowej i indywidualnej;
  • zdecydowane obniżenie bieżących kosztów tradycyjnej dezynfekcji środków transportu,
  • skrócenie czasu dezynfekcji i sprzątania.

6. Bayer – aplikacje wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach edukacyjnych

Scenariusz każdej aplikacji opracowali wspólnie specjaliści z zakresu medycyny, interaktywności i „gamingu”. Zostały przygotowane specjalnie dla firmy Bayer jako nowoczesne i atrakcyjne narzędzie popularyzatorskie dla osób w różnym wieku.

Pierwszy z modułów oferuje możliwość obejrzenia oka od środka, drugi to wycieczka przez układ krwionośny do mózgu, trzeci pozwala na obserwowanie z bliska flory bakteryjnej w układzie pokarmowym człowieka. Niedawno dołączył czwarty: „Wirtualna Farma”.

7. Projekt banku Pekao S.A.

Pekao Connect – rodzina najnowszych rozwiązań umożliwiających integrację systemu finansowo-księgowego z bankiem. Umożliwia tworzenie i wysyłanie przelewów czy pobieranie wyciągów, bezpośrednio z poziomu systemu księgowego firmy, bez konieczności logowania się do serwisu PekaoBiznes24. Odpowiednio skonfigurowany system robi to za użytkownika. Oznacza to, że wymiana danych między systemami następuje w trybie bezpośrednim i w czasie rzeczywistym, bez udziału człowieka.

8. Nest Bank – Projekt : założenie rachunku w procesie wideoweryfikacji

Nest Bank jest jednym z pierwszych banków na polskim rynku, które udostępniły wideoweryfikację swoim klientom. Jest również pierwszym bankiem wykorzystującym automatyczne procesy weryfikacji autentyczności dokumentu tożsamości w połączeniu z elementami biometrii – w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów.

Założenie rachunku w procesie wideoweryfikacji zajmuje zaledwie kilka minut.

9. Śląski Klaster Lotniczy

Nagroda specjalna: za działania wzmacniające konkurencyjność, innowacyjność i rozwój lotnictwa w Polsce. Śląski Klaster Lotniczy jako pierwszy klaster w Polsce otrzymał odznakę prestiżową GOLD LABEL przyznawaną przez European Secretariat for Cluster Analysis.

Źródło: EmiTel, @Newseria
Fot. Łukasz Giersz / EmiTel